1ilaç

KETALAR Flakon

Pfizer

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Ketamin HCI 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Diğer genel anesteziklerde olduğu gibi, doz hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir. Etkisi hızla başlar; kilo başına 2 mg'lık intravenöz doz genellikle enjeksiyondan 30 saniye sonra başlayan ve 5-10 dakika süren cerrahi anestezi sağlar. Daha uzun bir etki isteniyorsa intravenöz ya da intramüsküler ek dozlarla anestezi devam ettirilebilir. Özellikle çocuklarda yapılan denemeler, kilo başına 9-13 mg'lık intramüsküler dozların, genel olarak enjeksiyondan 3-4 dakika sonra başlayan ve 12-25 dakika süren cerrahi anestezi sağladığını göstermiştir. İntravenöz başlangıç dozu kilo başına 1-4,5 mg'dır. 5-10 dakikalık cerrahi anestezi sağlayan doz kişi başına 2 mg olarak tesbit edilmiştir. Yavaş uygulanması (ortalama 60 saniyede) önerilir. Daha hızlı bir uygulama solunum depresyonuna ve kan basıncının yükselmesine yol açabilir. Başlangıç intramüsküler dozu, kilo başına 6.5-13 mg arasında değişebilir. Kilo başına 10 mg'lık bir doz, genel olarak, 12-23 dakika süren cerrahi bir anestezi sağlar. Anestezinin sürekliliğini sağlamak için başlangıç dozunun yarısı ya da bütünü gerektikçe tekrarlanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Ameliyatlarda ve teşhis için yapılacak müdahalelerde tek başına kullanılabilecek bir anesteziktir. Kısa süreli işlemler için uygun olmakla beraber, ek dozlar kullanarak altı saat ya da daha uzun süreli anestezi gerektiren müdahalelerde uygulanabilir (ameliyat sırasında iskelet adalelerinin gevşemesi isteniyorsa ketamin ile birlikte bir adale gevşeticisi kullanılmalıdır. Diğer genel anesteziklerin kullanımından önce anestezi ketamin ile başlatılabilir. Ayrıca, azot protoksit gibi düşük potensil anesteziklerin desteklenmesi için de kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Anamnezinde apopleksi ya da bu preperata karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda, eklampsi ve preeklampsi vakalarında kullanılması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Genel anesteziklerin kullanımı, entübasyon ve kontrollü solunum yapılmasında tecrübeli hekimlerin yönetimi altında yapılmalıdır. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan hastalarda, işlem sırasında kalp fonksiyonlarının sürekli kontrolü gerekir. Barbitüratlarla ketamin kimyasal yönden geçimsiz olup, birlikte kullanıldıklarında çökelti meydana getirdiklerinden, enjeksiyonları sırasında aynı enjektör kullanılmamalıdır. Birlikte barbitüratlar veya narkotikler kullanılırsa hastanın uyanma dönemi uzayabilir. Uyanma dönemi sırasında ameliyat sonrası konfüzyon durumları görülebilir. Yüksek dozda uygulanmasına bağlı solunum depresyonunda, hastaya destekleyici ventilasyon yapılması gerekir. Solunumun mekanik yoldan desteklenmesi analeptik uygulanmasına üstün tutulmaktadır. Gebelikte güvenli kullanımı henüz kesinlikle ispatlanmamıştır. Hastalarda yutak refleksleri ortadan kalkmadığından, yeterli dozda adele gevşetici kullanılmayan durumlarda, yutağın mekanik uyarılmasından kaçınılmalıdır. Anestezi uygulaması sırasında reanimasyon cihazları hazır bulunmalıdır. Uyanma dönemi sırasında konuşma ile ya da dokunarak hastanın uyarılmasından kaçınılırsa, anesteziden çıkış reaksiyonları azaltılabilir. Bu sırada hayati belirtilerin cihazlarla kontrolü mümkündür. Yutak, gırtlak ve bronş ameliyatları sırasında, aktif refleksleri ortadan kaldırmak için yeterli dozda adale gevşetici kullanılması gerekir. İlacın intravenöz yoldan uygulanımı 60 saniyeden fazla sürmelidir. Daha hızlı veriliş solunum depresyonuna ve kan basıncının yükselmesine yol açabilir. Viseral ağrı yollarını ilgilendiren cerrahi işlemlerde ketamin ile birlikte viseral ağrıyı giderici bir ilaç kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Nabız sayısında ve kan basıncında geçici bir artış yapabilir. Kan basıncındaki artış enjeksiyondan hemen sonra başlar, birkaç dakika içinde en yüksek düzeye ulaşır ve enjeksiyondan 15 dakika sonra anesteziden önceki değere iner. Ortalama yükselme, anesteziden önceki değerlerin %20-25'i kadar olur. Seyrek olarak hipotansiyon, aritmi ve bradikardi görülmüştür. Solunum büyük ölçüde etkilenmez. Bazı hastalarda hafif uyarılma, bazı hastalarda ise orta derecede ve geçici (30 saniyeden az) bir solunum depresyonu meydana gelebilir. Anesteziden çıkış döneminde hasta, ruhsal konfüzyon ve mantıksız davranışlarla kendini gösteren, bazen psikomotör aktivite ile birlikte bulunabilen bir halüsinasyon durumu gösterebilir. Ketamin uygulanan az sayıda hastada epilepsi nöbetine benzer tonik ve idonik kasılmalar görülmüştür. İştahsızlık, bulantı ve kusma oranı çok düşüktür. Çok seyrek durumlarda enjeksiyon bölgesinde ağrı ve ekzantem, vücutta eritem ve döküntüler olduğu, bunların kısa sürede iyileştiği bildirilmiştir.