1ilaç

DERMO-TROSYD Losyon

Pfizer

 

Etken Maddeler:

Tiokonazol 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Sabah ve/veya akşam günde bir veya iki defa, hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapar gibi sürülmelidir. Intertrigolu bölgelerde maserasyonu önlemek için krem az miktarda ve iyice yedirerek sürülmelidir. Enfeksiyona neden olan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak iyileşme için gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir. 7 günlük tedavi Pityriyazis versikolorlu hastaların büyük bir kısmında yeterlidir, fakat şiddetli tinea pediste, özellikle kronik hiperkeratotik tiplerinde 6 haftaya kadar süren tedavi gerekebilir. Diğer bölgelerdeki dermatofit enfeksiyonlar, kandidiyazis ve eritrasmada gereken tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır.

 

 

Endikasyonları:

Duyarlı mantarların (dermatofit ve mayaların) sebep olduğu deri enfeksiyonlarının bu arada Candida'ya bağlı ya da Candida ile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde, ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş vakalarda endikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis, tinea versicolor ve tinea unguium gibi enfeksiyonlar tiokonazol tedavisine iyi cevap verirler.

 

 

Kontrendikasyonları:

Daha önce imidazol grubu antifungal ajanlara veya deri preparatlarındaki diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet göstermiş kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Göze kullanılmaz. Candidaya bağlı ya da candida ile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisindeki kullanımı için kesinlikle doktor önerisi ve dozaj ayarlaması gerekir. Dermal uygulamayı takiben sistemik absorbsiyonun ihmal edilecek kadar az olduğu gösterilmiştir. Gebelik kategorisi C'dir. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Gebelikte, potansiyel faydaları fetusa muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır. Tiokonazolün insan sütü ile itrah edilip edilmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç insan sütü ile itrah edildiğinden, uygulama sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli ve uygun terapi tatbik edilmelidir. Çok uzun süre kullanıldığında sistemik toksik tesirler görülebilir. Ödem, ağrı, kaşıntı, allerjik reaksiyon (periferik ödem, periorbital ödem ve ürtiker dahil olmak üzere), parestezi, büllöz erupsiyon, dermatit, kontakt dermatit, cilt kuruluğu, tırnak bozuklukları (renk değişikliği, periungual inflamasyon ve tırnakta ağrı dahil olmak üzere), döküntü, deride pullanma, deride irritasyon görülebilir.