1ilaç

REZOSEL %5 Mannitol İrigasyon Solüsyonu

Osel

 

Etken Madde(ler):

Mannitol 5 %

 

Piyasa Şekilleri:

Setsiz: 3000 ml, Setli: 3000 ml'lik medifleks torbalarda.

 

Kullanım Şekli:

İrrige edilecek doku yada organın yüzeyine veya girişimin türüne göre ayarlanır.

 

 

Endikasyonları:

Suprapubik prostatektomi, mesane tümörleri, transüretral prostat rezeksiyonu gibi ürolojik operasyonlar, sistoskopik muayeneler, litotripsi vs. esnasında intra-operatif ve post-operatif mesane irrigasyonunda endikedir.