1ilaç

PETİMİD Kapsül

Osel

 

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Etosüksimid

 

 

Etken Madde(ler):

Etosüksimid 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 kapsül

 

 

Kullanım Şekli:

Çocuklar için optimal doz günde kg başına 20 mg'dır. 3-6 yaş arası çocuklarda doz: Günde 1 kapsül (250 mg). 6 yaş yukarısı çocuklarda doz: Günde 2 kapsül (500 mg). Doz hastalardan alınan cevaba göre yeniden belirlenir. Dozun arttırılması gerekiyorsa en uygun yol: Her 4 veya 7 günde günlük olarak dozu 250 mg arttırmaktır. Günlük doz şayet 1.5 g'ı geçiyorsa; bu doz eşit parçalara bölünerek alınır.

 

 

Endikasyonları:

Petit mal epilepsi tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Süksinimidlere aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hamilelerde ve emzikli kadınlardaki etkileri bilinmemektedir. Etosüksimidin hayvanlarda karaciğerde morfolojik ve foksiyonel değişikliklere yol açtığı bildirilmiştir. İnsanlarda ise bazı anormal karaciğer ve böbrek fonksiyonları rapor edilmiştir. Diğer antikonvülsiyonlarla tedavi edilmekte olan hastalarda etosüksimid tedavisine geçilirken önceki ilaçlar kademeli olarak kesilmeli ve yerine etosüksimid tedavisi ikame edilmelidir. Tedavi sırasında sık sık karaciğer testleri ve idrar tahlili yapılmalıdır. Karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Gastrointestinal sistem: Anoreksi, bulantı, kusma, kramp, kilo kaybı ve ishal. Hemopoetik sistem: Lökopeni, agranülositoz, pansitopeni, aplastik anemi ve eozinofili. Sinir Sistemi: Başağrısı, sinirlilik, ataletsizlik, libido artması, irritabilite, uykusuzluk. Dermatolojik bazı hastalıklar gözlenmiştir. Stevens-Johnson sendromu, sistemik lupus eritematoz, pruritik eritema, ürtiker. Muhtelif: Myopia, vaginal kanama, yutkunma ve kıllanma.

 

İlaç Etkileşimleri:

Karbamazepin, folik asit, haloperidol, fenotiyazin, loksapin, maprotilin, MAO inhibitörleri, pimozid, trisiklik antidepresan, tiyoksantenler ve nomifensin ile birlikte kullanılmamalıdır.