1ilaç

PAPAVERİN HCl Ampul

Osel

 

Etken Madde(ler):

Papaverin HCl

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg/2 ml: 2 ml'lik 10 ampul, 40 mg/2 ml: 2 ml'lik 10 ampul, 40 mg/2 ml: 2 ml'lik 100 ampul, 60 mg/2 ml: 2 ml'lik 10 ampul, 60 mg/2 ml: 2 ml'lik 100 ampul, 50 mg/2 ml: 2 ml'lik 100 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Vazospazm tedavisinde yardımcı terapötik ajan olarak; i.v., i.m., i.a. olarak verilebilir. İntravenöz ve intramüsküler yolla mutad doz büyükler için 30-120 mg arasında olup gerektiğinde doz 3 saat aralarla tekrarlanabilir. İntravenöz enjeksiyonlar en az 1-2 dakikada yavaş olarak yapılmalıdır. Atriyoventriküler blok varsa i.v. yol kullanılmamalıdır. İntraarteriyal yolla verilecek mutad doz 40 mg olup enjeksiyon en az 1-2 dakika sürecek şekilde yavaşça yapılmalıdır. Pediyatrik hastalar için doz, i.m. veya i.v. yolla verilmek üzere 1.5 mg/kg'dır. Bu doz günde en fazla total 4 doz olacak şekilde tekrarlanabilir (günde maksimum 6 mg/kg uygulanabilir).

 

 

Endikasyonları:

Periferik vazodilatatör ve müskülotrop spazmolitik etkilidir. Akut vazospastik hastalıklarda (hipertansif ensefalopati, preeklampsi, toksemi), Raynaud sendromu ve Burger hastalığında endikedir. Ayrıca refleks vazospazmı çözmek ve kollateral sirkülasyonu açmak için diğer tedavilere yardımcı terapötik ajan olarak kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Glokomlu hastalarda ve atriyoventriküler blokta i.v. kullanılmaz. Ağır miyokard yetmezliğinde kullanılmaz (yüksek dozlar tabloyu ağırlaştırır). Papaverine duyarlı kişilerde kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Papaverinin sistemik dolaşımdaki vazodilatasyon etkisi miyokarda veya beyine giden kanın daha da azalmasına neden olabilir (steal effect). Damar dışına sızan ilaç irritasyon ve tromboza neden olabilir.

 

Yan Etkileri:

Papaverin dilatör etkisinden dolayı yüzde kızarıklık, başağrısı, terleme, uyuklama, hipotansiyon, başdönmesi, bulantı, kabızlık ve İştahsızlık gibi yan etkilerle, nadiren hepatik sarılık (gözde ve ciltte), görme bulanıklığı ve çift görme, tromboz (enjeksiyon yerinde) gibi yan etkilere de neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Levodopanın etkisini azaltabilir. Nikotinin terapötik etkisini antagonize eder. Ringer laktat dahil başka ilaçlarla karıştırılırsa çökme görülür, miks enjeksiyon yapılmamalıdır.