1ilaç

MAGNEZYUM SÜLFAT Ampul

Osel

 

Etken Maddeler:

Magnezyum sülfat 15 %

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 100 ampul, 10 ml'lik 10 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük ortalama doz i.m. yolla 1-5 g olup, gerektiğinde günde 5-6 kez tekrarlanabilir. Acil durumlarda veya serum magnezyum düzeyi 1 mEq/l'nin altına düştüğünde i.v. yolla 1-4 g dozda ve dakikada 150 mg'ı geçmeyecek şekilde enjekte edilir. Tedavi sırasında serum magnezyum düzeyleri sürekli izlenmelidir. Bu durum özellikle renal yetmezliklerde önemlidir. Her bir enjeksiyondan sonra da hastanın kan basıncı kontrol edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Hamilelikte görülen ciddi preeklampsi ve eklampsi gibi nedenlerle ortaya çıkan konvülsiyonlarda konvülsif tokseminin önlenmesinde, oksitosik ajanlardan kaynaklanan uterus tetanisinin kontrol altında tutulmasında, preterm laborun engellenmesinde, poliform ventriküler taşikardilerde, hipomagnezemiye neden olan kronik hastalıklarda profilaktik ve tedavi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kalp bloğunda, miyokardiyal harabiyette, renal yetmezlikte (kreatinin klirensi <20 ml/dk), renal fonksiyon bozukluğunda (bu komplikasyonda magnezyum intoksikasyonu tehlikesi vardır. Bu gibi hastalarda 48 saat içinde 20 g'dan fazla magnezyum sülfat (162 mEq) verilmemelidir. Bu arada serum magnezyumunu takip etmek gerekir) ve solunum yolları hastalığında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Hamilelerde preeklampsi ve eklampsinin (toksemi) tedavisinde parenteral olarak magnezyum sülfat kullanılır. Uygulandıktan sonra plasentaya kolaylıkla geçerek fetal serum konsantrasyonları yaklaşık annedekinin düzeyine ulaşır. Magnezyum sülfatın neonatlar üzerinde etkisi anne üzerine olan etkisi ile aynıdır, yani hipotoni, hiporefleks, hipotansiyon ve solunum depresyonu oluşturabilir. Bu nedenle magnezyum sülfat genellikle anneye, doğum sancıları sırasında ve doğumdan 2 saat sonrasına kadar uygulanmamalıdır, ancak gelişen eklamptik atakları önlemek için tek tedavi yolu magnezyum sülfat ise sürekli i.v. olarak saatte 1-2 g şeklinde uygulanır ve hasta yakın gözleme alınarak devamlı magnezyum plazma konsantrasyonları, kan basıncı, solunum hızı ve derin tendon refleksleri yakından takip edilmelidir. Magnezyum sülfatın anne sütüne geçtiği ve konsantrasyonlarının annenin serum konsantrasyonlarının iki katına ulaştığı belirlenmiştir. Bu nedenle emziren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Solunum hızında azalma, dolaşım kollapsı, reflekslerin depresyonu, hipotansiyon, hipotermi, hipotoni, kalp hızının azalması (PR ve QRS' nin aralıklarının EKG'de uzaması)'dır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Baryum toksisitesinin adale uyarıcı etkisi magnezyum sülfat ile beraber baryum kullanıldığı zaman azalır. Kalsiyum (i.v. tuzları) beraber kullanımı parenteral magnezyum sülfatın etkilerini nötralize edebilir. Ancak kalsiyum glukonat ve kalsiyum gluseptat hipermagnezemideki toksik etkileri antagonize eder. Parenteral magnezyum sülfat SSS depressanları ile beraber kullanıldığında bunların etkilerini arttırırlar. Digital kullanan hastalarda parenteral magnezyum sülfat çok dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü magnezyum toksisitesini tedavi için i.v. kalsiyum tuzları da uygulanacaksa kardiyak iletim değişebilir ve kalp bloğu oluşabilir. Nöromüsküler bloke edici ilaçların magnezyum sülfatla beraber kullanımı nöromüsküler blokajı ciddi bir şekilde potansiyalize eder. Geçimsizlikler: Magnezyum sülfat solüsyonu; alkol (yüksek konsantrasyonda), alkali karbonatlar ve bikarbonatlar, alkali hidroksitler, arsenatlar, baryum, kalsiyum, klindamisin fosfat, ağır metaller, hidrokortizon sodyum süksinat, fosfatlar, polimiksin B sülfat, salisilatlar, stronsiyum ve tartaratlar ile karışınca çökelmeler oluşturabilir. Bu geçimsizlik maddelerin konsantrasyonuna ve pH değişimlerine bağlı olarak potansiyalize olur. Aynı zamanda çeşitli klinik vakalarda magnezyumun streptomisin, tetrasiklin ve tobramisin ile birlikte verilirse antibiyotik aktivitesini azalttığı saptanmıştır.