1ilaç

GLYCERYL TRINITRATE DBL Ampul

Orna

 

Etken Madde(ler):

Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 50 mg/10 ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Glyceryl Trinitrate Enjektabl Solüsyon, infüzyon öncesi %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorür ile seyreltilmelidir. PVC torbalarla temas engellenmelidir. Önerilen doz aralığı 10-200 mcg/dakikadır. Bazı cerrahi uygulamalar sırasında 400 mcg/dakikaya kadar dozlara gereksinim duyulabilir. Uygun infüzyon hızının belirlenebilmesi için klinik değerlendirme ve düzenli kan basıncı monitorizasyonu gereklidir. Cevaba göre dozun titrasyonu için pulmoner kapiler basınç ve kardiyak out-put ölçümleri gerekli olabilir. Cerrahi: Hipertansif epizodların kontrolü için önerilen başlangıç dozu 25 mcg/dakikadır ve kan basıncında istenilen azalma sağlanana kadar 5 dakika aralarla 25 mcg/dakikalık artışlar uygulanır. Hastaların çoğunluğu 10-200 mcg/dakika doza cevap verseler de bazı cerrahi uygulamalar sırasında 400 mcg/dakikaya kadar dozlar gerekebilir. Perioperatif miyokardiyal iskemi tedavisinde önerilen başlangıç dozu 15-20 mcg/dakikadır ve istenen etki elde edilene kadar 10-15 mcg/dakikalık artışlar yapılabilir. Akut Miyokard Enfarktüsüne Sekonder Cevapsız Konjestif Kalp Yetersizliği: Önerilen başlangıç dozu 20-25 mcg/dakikadır ve istenilen etki elde edilene kadar 15-30 dakikalık aralarla 10 mcg/dakika azaltılabilir veya 20-25 mcg/dakika artırılabilir. Unstable Angina: Önerilen başlangıç dozu 10 mcg/dakikadır ve 30 dakikalık aralıklarla 5-10 mcg/dakika artırılabilir. Çocuklar ve yaşlılarda gliseril trinitratın güvenliği ve etkinliği ortaya konulmamış olmasından dolayı Glyceryl Trinitrate'nin çocuklar ve yaşlılarda kullanılması önerilmemektedir.

 

 

Endikasyonları:

Vazodilatör etkilidir. Akut miyokard enfarktüsü ile birlikte olan konjestif kalp yetmezliğinde; ameliyat öncesi ve sonrası hipertansiyonda, cerrahi işlemlerle giden hipertansiyonda (özellikle kardiyovasküler işlemlerde, intratrakeal entübasyon sırasında ortaya çıkan hipertansiyonlarda, sternotomide, kardiyak bypass'da ve ameliyat sonrası dönemde, deri insizyonunda); organik nitratlar veya beta blokerler ile önerilen dozlarda bir yanıt alınamayan angina pektorisli hastaların tedavisinde ve cerrahi işlemler sırasında kontrollü hipotansiyon sağlamak için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Organik nitratlara karşı idiyosenkratik reaksiyonu veya nitrogliserine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, hipotansiyonlu kişilerde veya düzeltilmeyen hipovolemide, kafatası iç basıncının artmış olduğu durumlarda (kafa travması ve serebral hemorajide), yetersiz serebral dolaşımda, konstrüktif perikardit ve perikardiyal tamponlamada kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yalnız hastanede kullanılır. Ciddi hepatik ve renal hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle uzun süredir devam eden aşırı hipotansiyondan sakınılmalıdır. Çünkü, beyin, kalp, karaciğer ve böbrek üzerinde zayıf perfüzyondan ileri gelen olası zararlı etkiler ve iskemi riski, tromboz ve bu olguların değişikliğe uğramış fonksiyonlarından sakınılmalıdır. Monitörde eğer pulmoner kapiller wedge basınç izleniyorsa ve bu basınçta bir düşüş görülüyorsa bu, arteriyal hipotansiyonun başladığına işarettir. Gebe kadınlara verildiğinde, fetüs üzerinde bir zarar yapıp yapmadığı ve doğurganlık yeteneğine etki edip etmediği bilinmediğinden gebelerde ancak belirgin bir gereksinme bulunduğu zaman kullanılmalıdır. Emzikli annelere uygulanışında dikkat edilmelidir. Yaşlılar nitratların etkilerine karşı daha duyarlı olduklarından dikkatli davranılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etki baş ağrısıdır (%2). Daha az karşılaşılan yan etkiler; taşikardi, bulantı, kusma, korku, huzursuzluk, kaslarda seğirme, retrosteral rahatsızlık, baş dönmesi, palpitasyon, karın bölgesinde ağrıdır. Paradoksal taşikardi ve artmış olan bir angina pektoris, oluşturduğu hipotansiyona eşlik edebilir.