1ilaç

CALCİUM LEUCOVORINE DBL Ampul

Orna

 

Etken Madde(ler):

Kalsiyum folinat15 mg/2 ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Metotraksat tedavisinin bitiminden 4-24 saat sonra, metotraksat dozunun %10-20'si oranında uygulanır. Bunu izleyen 48 saat içinde metotreksat dozu 100 mg'ı geçmemişse 6 saatte bir 15 mg kullanılır. Megaloblastik anemide günde 1 mg i.m. yolla kullanılır. Tedavi süresi 15 gün ve maksimum günlük doz 10 mg'dır. Klasik doz 10 gün süreyle 5 mg/gün veya 10 günde 150 mg'dır. Yüksek doz metotreksat uygulandığı zaman verilir. Metotreksat uygulamasından 8 saat sonra ve bunu izleyen 5 gün boyunca 6 saatte bir 25 mg/m2 şeklinde uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asit antagonistliği etkisini ortadan kaldırmak için endikedir. Orta veya yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında kurtarma tedavisi olarak, metotreksat serum seviyesinin sürekli yüksek olduğu durumlar ile metotreksat atılımının yavaşlamış olduğu vakalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, pernisiyöz anemi (hematolojik remisyonlar olabilir) ve vitamin B12 eksikliği nedeniyle olan diğer anemilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Antineoplastik terapide özel bilgisi olan doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Kontrol ve güvenirlik ölçümlerinin yapılabileceği olanakların bulunması zorunludur. Doku hasarı oluşturabileceği için intraarteriyel kullanılmamalıdır. B12 vitamini eksikliği nedeniyle olan makrositik anemilerde (pernisiyöz anemi gibi) folik asit ve kalsiyum folinat kullanımı hematolojik remisyonlara ve aynı zamanda nörolojik bozuklukların ilerlemesine sebep olabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde, ancak kesin medikal gözlem yapıldıktan sonra reçete edilebilir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren allerjik reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal rahatsızlıklar, uyku bozuklukları, depresyon, eksitasyon ve irritasyon görülebilir. Diğer sitostatik ajanlarla kombinasyonda (florourasil gibi) kombine edilen ilacın yan etkileri artmıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bir folik asit antagonisti ile (trimetoprim, kotrimoksazol, metotreksat gibi) birlikte verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen nötralize olabilir. Fenobarbital, pirimidon ve fenitoin gibi antiepileptiklerin etkisini azaltabilir. Solüsyonları, kimyasal olarak stabil olmadığından hidrojen karbonat içeren enfüzyon solüsyonları ile karıştırılmamalıdır.