1ilaç

ORGAMETRİL Tablet

Organon

 

Etken Madde(ler):

Linestrenol 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet

 

Kullanım Şekli:

Polimenore: Siklusun 14-25. gününe kadar hergün bir tablet. Menoraji ve metroraji: 10 gün günde 2 tablet. Genellikle tedavinin başlangıcından birkaç gün sonra kanama kesilir. Bunu izleyen 3 siklus boyunca her siklusun 14-25. gününe kadar günde 1 tabletle tedavi tekrarlanır. Belli primer ve sekonder amenore vakaları ve oligomenore: Tedaviye bir estrojenle, örneğin günde 0.02-0.05 mg oral etinilestradiol ile başlanmalı ve 25 gün boyunca sürdürülmelidir. Buna ilaveten siklusun 14-25. güne kadar günde 1 tablet Orgametril verilir. Tedavi kesildikten sonra 3-5 gün içinde çekilme kanaması oluşur. İkinci siklus için çekilme kanamasının 5-25. gününe kadar yine bir estrojen, yanısıra 14-25. güne kadar günde 1 tablet Orgametril verilerek tedavi sürdürülür. Bu tedavi en az bir siklus daha tekrar edilmelidir. Premenstrüel sendrom: Siklusun 14-25. gününe kadar 1 tablet. Endometriyozis: En az 6 ay boyunca günde 1-2 tablet. Belli endometriyum karsinomu vakaları: Uzun bir dönem günde 6-10 tablet. Selim meme hastalıkları: En az 3-4 ay boyunca siklusun 14-25. gününe kadar günde 1 tablet. Menstrüasyon ve ovulasyon süpresyonu, ovulasyon sancısı ve dismenore: Tedaviye siklusun 1. gününde günde 1 tabletle başlanmalıdır. Hergün tablet almak kaydıyla tedaviye aylarca devam edilebilir. Tedaviye rağmen ara kanaması olmuşsa doz 3-5 gün süreyle günde 2 veya 3 tablete çıkarılmalıdır. Menstrüasyon geciktirilmesi: Tedaviye mestrüasyonun beklenen başlangıcından tercihen 2 hafta önce günde 1 tabletle başlanır. Eğer tedaviye başlangıç tarihine 1 haftadan kısa zaman kala başlanılmışsa doz günde 2-3 tablete çıkarılmalıdır. Ancak bu durumda, 1 haftadan uzun gecikme tercih edilmez. Tedaviye geç başlanılması ara kanama riskini arttırır. Bu nedenle beklenen menstrüasyona 3 günden daha kısa bir süre varsa tedaviye başlanmamalıdır. Endometriyal hiperplaziyi önlemek için peri ve post menepozda estrojen tedavisine ek olarak: Her ay 12-15 gün süreyle, günde 1/2-1 tablet.

 

 

Endikasyonları:

Polimenore, menoraji ve metroraji, primer ve sekonder amenorenin belli vakaları ve oligomenore, premenstrüel sendrom, endometriyozis, belli endometriyum karsinomu vakaları, selim meme hastalıkları, menstrüasyon ve ovülasyonun supresyonu, ovulasyon sancısı ve dismenore, menstrüasyonun geciktirilmesi, endometriyal hiperplaziyi önlemek için peri ve post menopozda estrojen tedavisine ek olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik veya gebelik şüphesi; kolestatik sarılık veya sarılık gibi ağır karaciğer hastalıkları (veya böyle bir hastalıktan sonra karaciğer fonksiyonu testlerinin normale dönmemiş olması), hepatik tümörler, Rotor sendromu ve Dubin Johnson Sendromu; sebebi teşhis edilmemiş vagial kanama; seks steroidleri tarafından etkilenen nadir görülen durumlar veya özgeçmişte bunların varlığı (örn. herpes gestationis, gebelik sarılığı, otoskleroz, ciddi kaşıntı veya porfiria). Bu durumlar ilk kez oluşabilir, gebelik sırasında veya seks steroidleri kullanımına bağlı olarak ağırlaşabilir.

 

Uyarılar:

Özellikle özgeçmişlerinde kloazma gravidarum olan kadınlarda estrojen ve/veya progestojen içeren ilaç kullanımı sırasında nadiren kloazma belirebilir. Kloazmaya eğilimli kadınların bu ilacı kullanırken doğal veya yapay güneş ışığına maruz kalmaları bu durumu başlatabilir veya şiddetlendirebilir. Nadiren karaciğer fonksiyonu ve karbonhidrat metabolizması ile ilgili parametrelerde değişiklik ve hemostasis oluşabilir. İlgili testlerin sonuçları anormalleşirse tedaviye son verilmelidir. Tedavi sırasında LDL-kolestrolde artma, HDL kolesterolde ise azalma görülebilir. Progestojenlerle yapılan uzun süreli tedaviler sırasında, periyodik tıbbi muayene önerilir. Seks hormon bağlayıcı globulinin etkileri ile de belirlendiği gibi linestrenol zayıf androjenik etkiye sahiptir. Bu bazı vakalarda görülen hafif virilizasyon belirtileri ile desteklenir (akne ve hirsutizm gibi). Dolaşım bozuklukları (veya özgeçmişte böyle bir durumun varlığı) ve seks steroidleri ile artmaya meyili ciddi depresyon türleri bulunan hastalar tıbbi gözetim altında bulunmalıdır. Gebelikte kontendikedir. Emziren kadınlarda kullanıldığı takdirde, ilacın belirgin zarar oluşturma potansiyeli hakkında yeterli bilgi yoktur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer progestojen içeren preparatlarda da görüldüğü gibi aktif kömür, barbitüratlar (pirimidon dahil), hidantoin türevleri ve rifampisin linestrenolün etkisini azaltabilir. Linestrenol bazı beta adrenerjik blokerlerin ve siklosporinin etkisini arttırırken insülinin etkisini azaltabilir.