1ilaç

LIVIAL Tablet

Organon

 

Etken Madde(ler):

Tibolon 2.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

28 tablet

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 1 tablettir. Hergün aynı saatte, bir miktar su ya da başka bir içecekle yutulmalıdır. Birkaç hafta içinde semptomlarda düzelme görülür, ama optimal sonuçlar tedaviye en az üç ay devam ettikten sonra alınır. Önerilen dozda, ara verilmeksizin uzun süre kullanılabilir. Aradan geçen zaman 12 saati aşmadıkça, unutulmuş doz hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır. Aksi halde kaçırılmış doz atlanmalı ve bir sonraki doz, normal zamanında alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Doğal ya da cerrahi menapoz sonucu oluşan klimakterik yakınmalar ve menapoz sonrası osteoporozun önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Gebelik veya laktasyon, hormonlara bağlı tümör varlığı veya şüphesi, kardiyovasküler veya serebrovasküler bozukluk veya özgeçmişte varlığı, etiyolojisi bilinmeyen vajinal kanama, ağır karaciğer bozukluklarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kontraseptif amaçla kullanılmaz. Karaciğer hastalığı ya da geçmişte böyle bir durumun varlığı ve hiperkolesterolemi durumunda risk-yarar değerlendirilmelidir. Son doğal menstrüel kanamadan 12 ay sonrasına kadar kullanılmamalıdır. Eğer kullanılırsa düzensiz kanama sıklığı artabilir. Eğer başka bir horman replasman müstahzarıyla değiştiriliyorsa, tibolona başlamadan önce, bir progestagenle çekilme kanamasının indüksiyonu önerilir. Tedaviye başladıktan sonra; vajinal kanama ya da lekelenmenin oluşması, endojen veya eksojen estrojenlerin rezidüel etkilerine bağlı olabilir. Tedaviden 3 ay sonra görülen veya tekrarlayan ya da devam eden kanama ise araştırılmalıdır. Hormonal aktivitesi olan tüm steroidlerde olduğu gibi, yıllık tıbbi muayene önerilir. Eğer tromboembolik olay gelişirse karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçları anormalleşirse ya da kolestatik sarılık ortaya çıkarsa, tedavi kesilmelidir. Böbrek disfonksiyonu, epilepsi, migren veya özgeçmişte bu durumların varlığı ve karbonhidrat metabolizması bozukluğu, hiperkolesterolemi olanlarda hastanın dikkatle takibi gerekir.

 

Yan Etkileri:

Özellikle tedavinin ilk aylarında, nadir olarak vajinal kanama veya lekelenme oluşabilir. Ayrıca, nadiren baş ağrısı ve migren, ödem, baş dönmesi, kaşıntı, kilo alma, mide bulantısı, abdominal ağrı, yüzde kıllanma artışı, döküntü ve depresyon görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Fenitoin, karbamazepin ve rifampisin gibi enzim indüksiyonu yapan ilaçlar tibolon metabolizmasını hızlandırabilir ve sonuçta aktivitesini düşürebilir. Tibolon, kanın fibrinolitik aktivitesini arıtırabileceğinden (düşük fibrinojen düzeyleri, yüksek AT III; plazminojen ve fibrinolitik aktivite değerleri); antikoagülanların etkisini artırabilir.