1ilaç

IMPLANON İmplant

Organon

 

Etken Madde(ler):

Etonogestrel 68 mg

 

Piyasa Şekilleri:

Aplikatör içine yerleştirilmiş 1 implant

 

Kullanım Şekli:

Uzun etkili bir doğum kontrol yöntemidir. Subdermal olarak bir implant uygulanır. Hasta Implanon’u istediği zaman çıkarabileceği, ancak, implantın üç yıldan fazla yerinde kalmaması konusunda uyarılmalıdır. Hastanın isteği üzerine veya süresi dolduğunda Implanon, çıkartılma tekniği konusunda deneyimli bir doktor tarafından çıkartılmalıdır. Implant çıkartıldıktan sonra hemen bir başka implant yerleştirildiğinde kontraseptif koruma devam edecektir.

 

 

Endikasyonları:

Kontrasepsiyonda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sadece progestajen içeren kontraseptifler; bilinen veya şüpheli gebelik, aktif venöz tromboembolik hastalık, ağır karaciğer hastalığının olması veya karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmediği hastalık öyküsü, progestajene bağımlı tümörler, teşhis konmamış vajinal kanama ve içeriklerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa kullanılmamalı veya kullanım sırasında ortaya çıkarsa ürün derhal kesilmelidir. Gebelik kategorisi X’tir. Gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hormonların biyolojik etkisi gözardı edilemeyeceğinden önceden meme kanseri olan kadınlarda ve etonogestrel kullanımı sırasında meme kanseri teşhis edilen kadınlarda birey bazında kar/zarar değerlendirmesi yapılmalıdır. Progestajenlerin karaciğer kanseri üzerindeki biyolojik etkisi gözardı edilemeyeceğinden, karaciğer kanseri olan kadınlarda birey bazında kar/zarar değerlendirmesi yapılmalıdır. Kontraseptif olarak etonogestrele yönelik bu bulgunun, estrojenik unsur olmadığında klinik önemi bilinmemekle birlikte, tromboz durumunda çıkartılmalıdır. Cerrahi veya hastalığa bağlı uzun süreli immobilizasyon hallerinde çıkartılması düşünülmelidir. Tromboembolik hastalık öyküsü olan kadınlar, tekrarlama riski konusunda uyarılmalıdır. Diyabetikler tek başına progestajen içeren kontraseptifleri kullanırken dikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır. Ovülasyonu sürekli olarak baskılamasına rağmen, kadında amenore veya batın ağrısı görülmesi halinde ektopik gebelik ayırıcı tanıya dahil edilmelidir. Kloazmaya eğilimli olan kadınlar, kullanırken güneş ışığından veya ultraviyole radyasyondan kaçınmalıdır. Kontraseptif etkisi, vücut ağırlığı ile ters ilişkili olan veya yerleştirme sonrasında zamanla azalma gösteren etonogestrel plazma seviyesi ile bağlantılıdır. Klinisyenler kilolu kadınlarda implantın daha erken değiştirilmesini düşünebilir. Kolestaza bağlı sarılık ve/veya kaşıntı; safra taşı oluşumu; porfiri; sistemik lupus eritematozus; lupus eritematozus; hemolitik üremik sendrom; Sydenham korea; herpes gestationis (gebelik herpesi); otoskleroza bağlı işitme kaybı hem gebelik hem de seks steroidi kullanımı sırasında bildirilmiş olmakla birlikte progostajen kullanımı ile bir bağlantı henüz saptanabilmiş değildir. Klinik çalışmalarda gözlenmemiş olmakla birlikte hatalı yerleştirilmesi halinde implant atılabilir. Tek başına progestajen içeren kontraseptif kullanımı sırasında vajinal kanama sıklığı artabilir veya bazen daha uzun sürebilirken, bazı kadınlarda nadiren kanama görülebilir veya hiç görülmeyebilir. Vajinal kanama halinde jinekolojik bir patoloji veya gebeliğin ekarte edilmesi için muayene gerekebilir.

 

Yan Etkileri:

Yan etki sıklığı >%5: Akne, baş ağrısı, kilo artışı, memelerde hassasiyet ve ağrı. >%2.5->%5: alopesi, depresif ruh hali, emosyonel labilite, libido değişiklikleri, karın ağrısı, dismenore. Yerleştirilmesi ve çıkarılması sırasında hafif morarma, hafif lokal irritasyon, ağrı veya kaşıntıya neden olabilir. Nadiren bir yara oluşmaktadır. Kombine oral kontraseptif kullanan hastalarda bazı potansiyel ciddi yan etkiler söz konusudur. Her kadın için progestajen kullanımının avantajları ve riskleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu riskler arasında meme kanseri, karaciğer kanseri ve venöz tromboembolizm (örn: VTE, derin venöz trombozis ve pulmoner embolizim) yer almaktadır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Hidantoinler, barbitüratlar, pirimidon, karbamazepin veya rifampisin (kesin olarak gösterilmiştir), oksakarbazepin, rifabutin, troglitazon, griseofulvin (şüpheli) ile kombine ve sadece progestajen içeren doğum kontrol yöntemlerinin etkinliğini azaltabilmektedir.