1ilaç

OMNISCAN IV Flakon

Opakim

 

Etken Madde(ler):

Gadodiamid (Gd-DTPA-BMA) 287 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 i.v. flakon, 15 ml'lik 1 i.v. flakon, 20 ml'lik 1 i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hastanın özel olarak hazırlanması gerekmez. OMNISCAN şırıngaya kullanılmadan hemen önce çekilmelidir. Vial tek bir hasta için hazırlanmıştır. Bir gözlemde kullanılmayan kontrast madde atılmalıdır. Yetişkinler için doz: 100 kg'a kadar 0.1 mmol/kg vücut ağırlığıdır (0.2 ml/kg vücut ağırlığına eşdeğer). 100 kg vücut ağırlığının üstünde 20 ml genellikle teşhis için kafi kontrastlığı sağlamaya yeterlidir. Gereken doz tek bir intravenöz enjeksiyon halinde verilmelidir. Kontrast maddenin tam enjeksiyonunu temin etmek için kanül 5 ml %0.9 NaCl enjeksiyonuyla yıkanabilir. Kontrastlığı artırılmış MR, kullanılan pals dizilimine ve inceleme protokolüne bağlı olarak kontrast maddenin verilmesinden kısa süre sonra başlatılmalıdır. Optimal artırma enjeksiyonu takiben birkaç dakika içinde gözlenir (zaman; lezyon/doku'nun tipine bağlıdır). Genellikle artırma kontrast madde enjeksiyondan sonra 45 dakikaya kadar sonlanır. T1 - ağırlık scanning dizilimi özellikle OMNISCAN ile kontrastlığı artırılmış araştırmalar için uygundur. 0.15 Tesla'dan 1.5 Tesla'ya kadar araştırılan alan kuvvetlerini aralığında relatif görüntü kontrastlığının uygulanan alan kuvvetinden bağımsız olduğu bulunmuştur. Çocuklar: 18 yaşın altında hastalarda emniyet ve etkinliği saptanmamıştır. Doz aşımı: Doz aşımının klinik sonuçları bildirilmemiştir ve normal böbrek fonksiyonlu hastalarda toksisitenin akut semptomları görülmez. Tedavi semptomatiktir. Bu kontrast maddenin antidotu yoktur. Böbrek yetmezliğine bağlı gecikmiş eliminasyonu olan hastalarda ve fazla doz almış olanlarda kontrast madde teorik olarak hemodializle elimine edilebilir.

 

 

Endikasyonları:

İntravenöz uygulama için kraniyal ve spinal manyetik rezonans görüntülemede (MR), kontrast madde olarak kullanılır. Kontrastlığın artmasını temin eder ve merkezi sinir sistemindeki anormal yapıların ve lezyonların görüntülenmesini kolaylaştırır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek fonksiyonu bozuk (GFR <30 ml/dk) hastalarda kullanımına ait tecrübe yoktur. Bu sebeple bu hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker ve diğer olası allerjik olaylar) meydana gelebilir. Anaflaktik şok ilgili ürünlerle gözlenmiştir. Yeniden hayata döndürme uygulama ve tekniği ile anaflaksi tedavisinin bilinmesi önemlidir. Uygun ilaçlar ve gereçler hazır bulundurulmalıdır. Bazı hastalarda serum demir düzeylerinde geçici değişiklikler (vakaların çoğunluğunda normal sınırlarda) gözlenmiştir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir, ancak bu etkinin görüldüğü tüm hastalar asemptomatik kalmıştır. Bazı kolorimetrik (kompleksometrik) metodlarla yapılan serum kalsiyum ölçümleriyle karışabilir. Keza diğer elektrolitlerin tayinleriyle de karışabilir (örn. demir). Bu yüzden verilmesinden 12-24 saat sonrasına kadar bu gibi metodların kullanılmaması önerilir. İnsan hamileliğinde kullanımı ile ilgili tecrübe yoktur. Ürün, artırılmış MR incelemesi çok gerekli olmadıkça ve daha uygun bir alternatif bulunduğunda, hamilelikte kullanılmamalıdır. İnsan sütüne salınma derecesi bilinmemektedir. İlacın verilmesinden önce meme vermeye ara verilmeli ve verilmesinden en az 24 saat sonrasına kadar yeniden başlanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Genel sıcaklık, soğukluk hissiyle beraber rahatsızlık ya da enjeksiyon yerinde lokal basınç hissi ya da ağrı ara sıra görülür. Daha seyrek olarak bildirilenler baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı ile tad ve koku duyularında sapmadır. Ürtiker, kaşınma ya da boğazda irritasyon gibi; allerji benzeri semptomlar nadir reaksiyonlardır. Diğerleri kusma ya da uyku halidir. Çok nadir vakalarda, diğer paramanyetik MR kontrast maddelerinde olduğu gibi uygulanmasından sonra konvülsiyonlar gözlenmiştir. Klinik deneylere tabi tutulan bir hastada geçici böbrek yetmezliği gözlenmiştir. Anaflaktik şok gözlenmiştir.