1ilaç

ZENFEKTOL Solüsyon

Olgunsoy

 

Etken Maddeler:

Benzalkonyum klorür 10 %

 

Piyasa Şekilleri:

100 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Ameliyat öncesi hazırlıkta 1/750, enfekte yaralarda 1/3000-1/20000, mukoza ve soyulmuş derilerde 1/5000-1/10000, vajinal duş ve irrigasyonda 1/2000-1/5000, epiziyotomi sonrası bakımda 1/5000-1/10000, meme ve memebaşı bakımında 1/1000-1/2000, mesane ve üretra irrigasyonunda 1/5000-1/20000, mesane retansiyon lavajında 1/20000-1/40000, sızıntı ve açık yaralarda 1/2000-1/5000, irrigasyonlu ıslak veya açık sargıda 1/5000, oftalmolojide 1/5000-1/10000 ve alet dezenfeksiyonunda 1/100'lük dilüsyonlar kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Cilt, mukoza ve yanıklarda antiseptik olarak, cildin operasyona hazırlanmasında, cerrahların el ve kollarının dezenfeksiyonunda, göz irrigasyonunda, vücut boşlukları, mesane, uretra ve vajinal duşlarda endikedir. Tam bir sterilizasyon beklenmemelidir. Vücut boşluklarının irrigasyonu veya derin yaralarda kullanım için mutlak enjeksiyonluk steril su ile dilüe edilmelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İrritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğinden okluzif pansumanlarda, alçı uygulamasında, anal ve vajinal tamponlarda kullanılmamalıdır. Gözlere değdirilmemelidir.

 

Uyarılar:

Haricen kullanılır. Çözeltiler musluk suyu ile hazırlanmamalı, distile su veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılmalıdır. Kullanıldığı yerlere uygun dilüsyonlar için her müstahzara ait kullanım şekli ve dozaj kısmına bakın. Solüsyon kuvvetli sabun çözeltileriyle, kloroksilenol ve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, anyonik deterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır. Kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum gibi katyonlarla etkileştiği için çözeltiler çeşme suyu ile hazırlanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Belirtilen konsantrasyonlarda kullanıldığında ve dahilen kullanılmadığında belirgin bir yan etkisi yoktur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alüminyum, benzilefedrin, %5 borik asit, karamel, sitrik asit, etil paraben, hidrojen peroksit, iyot, kaolin, lanolin, fizostigmin pilokarpin nitrat (%3 veya daha yoğun), potasyum iyodür, potasyum permanganat, saponin (%0.1-0.5), salisilatlar, gümüş tuzları, sodyum sitrat ve tartarat, sodyum lauril sülfat, çinko oksit, çinko peroksit ve çinko sülfat ile geçimsizdir.