1ilaç

ZADİTEN Tablet

Novartis

 

Etken Maddeler:

Ketotifen fumarat 1 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 2 kez 1 tablettir (kahvaltı ve akşam yemeğinde). Sedasyona yatkın kişilerde, tedavinin birinci haftası içinde, günde 2 kez alınacak 1/2 tablet veya yalnızca akşamları alınacak 1 tabletle tedaviye başlanılması ve tam tedavi dozuna tedricen çıkılması önerilir. Gereğinde doz günde 2 bölünmüş doz halinde 4 mg'a çıkarılabilir. 6 ay-3 yaş günde yarım tablet, 3 yaşın üstündeki çocuklara günde 2 kez 1 tablet verilir.

 

 

Endikasyonları:

Bronşiyal astma (karışık dahil bütün formları), alerjik bronşitin, saman nezlesi eşliğinde astmatik semptomların uzun süreli profilaksisi, çeşitli alerjilerin, alerjik rinitin, alerjik rinitin deri reaksiyonlarının, profilaktik ve semptomatik tedavisinde endikedir. Astma krizi anında verilmesi, krizi ortadan kaldırmaz.

 

Uyarılar:

Hastalık enfeksiyon eşliğinde ise ketotifen tedavisine spesifik antienfeksiyöz ilaçlar eklenmelidir. Herhangi bir teratojenik etkisi görülmemiş olmasına rağmen, bütün ilaçlar gibi ketotifen de kesin gereksinim olmadıkça gebelere ve emzirenlere verilmemelidir. Uzun süreli ketotifen tedavisine başlandığında kullanılmakta olan antiastmatik ilaçlar ani olarak kesilmemelidir. Steroide bağımlılığı olan hastalarda adrenokortikal yetmezlik bulunabileceğinden özellikle sistemik kortikosteroidler ve ACTH ani olarak kesilmemelidir. Böyle olgularda, strese karşı gelişen pitüiter-adrenal tepkinin normal haline dönmesi 1 yıl alabilir. Tedavinin ilk günlerinde reaksiyonlar bozulabileceğinden, hasta araba veya makine kullanırken dikkat etmesi konusunda uyarılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Tedavinin başında sedasyon ve bazı olgularda ender olarak ağız kuruluğu ve baş dönmesi görülebilir. Bu belirtiler tedavinin devamında kaybolur. Ender olarak kilo artışı görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sedatiflerin, hipnotiklerin, antihistaminiklerin ve alkolün etkisi ketotifenle kuvvetlenebilir. Oral antidiyabetiklerle kullanıldığında çok ender olarak trombosit sayımında reversibl bir azalma görülmüştür. Oral antidiyabetik alan hastalarda trombosit sayımı yapılmalıdır.