1ilaç

SANDOMİGRAN Draje

Novartis

 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Migren İlaçları > Migren Profilaksisi > Pizotifen

 

 

Etken Madde(ler):

Pizotifen 0.5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Günde 1 drajeyle başlanır ve doz tedricen artırılır. 1-2. günler akşamları 1 draje; 3-4. günler öğle ve akşam 1'er draje; 5. gün ve sonrasındaysa sabah, öğle ve akşam 1'er draje alınır. 5. günden itibaren, ortalama idame dozu günde 3x1 ya da geceleri tek bir doz olarak 3 drajedir. İnatçı olgularda doz tedricen artırılarak 3 defada alınmak üzere günde 6-9 drajeye yükseltilebilir. Günlük doz 6 mg'ı (12 draje) geçmemelidir. 5 yaşın üzerindeki çocuklarda 0.5 mg ile başlanarak günlük 1.5 mg bölünmüş doza kadar artırılır ya da geceleri 1 mg'lık tek doz olarak verilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Tipik ve atipik migren, vazomotor baş ağrıları, Horton sendromu (Cluster baş ağrısı) gibi vasküler baş ağrılarının profilaktik tedavisinde endikedir. Pizotifen, gerginlik baş ağrılarında veya psikojen kaynaklı ve post-travmatik baş ağrılarında daha az etkilidir. Migren krizinde etkisizdir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pizotifene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Pizotifenin çok hafif olan antikolinerjik etkisi çerçevesinde, dar açılı glokom (başarılı cerrahi tedavi geçirenler hariç) veya idrar retansiyonu olan (örn. prostat büyümesi) hastalarda dikkatli olunmalıdır. Şu ana kadar, önerilen dozlarda tedavi edilen bu tür hastalarda (yaşlılar dahil) ters etki bildirilmemiştir. Gebelikte, pizotifenle ilgili klinik veriler çok sınırlıdır. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, gebelikte ancak zorunluluk durumunda kullanılabilir. Tedavi edilen emziren annelerde, sütte ölçülen pizotifen yoğunluğunun bebeği etkileme olasılığı olmamasına rağmen, emziren kadınlarda önerilmez. Olası bir sedatif etki nedeniyle, araba kullanan veya makinada çalışan hastaların reaksiyonlarını yavaşlatabilir.

 

Yan Etkileri:

En sık görülen yan etkisi sedasyon, daha nadir görülenlerse baş dönmesi, ağız kuruluğu, bulantı ve kabızlıktır. Çocuklarda SSS stimülasyonu oluşabilir. Pizotifenin iştah açıcı etkisi kilo artışına yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sedatiflerin, hipnotiklerin, belirli soğuk algınlığı müstahzarları da dahil olmak üzere antihistaminiklerin ve alkolün santral etkilerini artırabilir.