1ilaç

LİORESAL Tablet

Novartis

 

Etken Maddeler:

Baklofen 10 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Başlangıç dozu 3x5 mg'dır. Daha sonra her 3 günde bir günde 3x5 mg arttırılarak optimal doz olan 3x10-25 mg'a ulaşılır. Maksimum günlük doz 100 mg'dır. Yemeklerle veya sütle birlikte alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Multipl skleroza bağlı iskelet kas spastisitesi; enfeksiyöz, dejeneratif, travmatik, neoplastik veya etiyolojisi bilinmeyen spinal kord hastalıklarında ortaya çıkan spastik durumlar, örneğin spastik spinal paralizi, amiotrofik lateral skleroz, siringomiyeli, transvers miyelit, travmatik parapleji veya paraparezi, omurilik kompresyonu; özellikle çocuklukta geçirilen serebral felçlere bağlı serebral orijinli kas spazmı; serebrovasküler kazalara, neoplastik veya dejeneratif beyin hastalıklarına bağlı spastisitelerde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Baklofene karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sadece spastisitesi olan hastalar değil, aynı zamanda psikotik bozuklukları, şizofreni veya konvüzyonel durumları olan hastalar da baklofenle dikkatli bir şekilde tedavi edilmeli ve bu durumlar alevlenebileceğinden, hasta dikkatli gözetim altında tutulmalıdır. Epileptik spastik hastalarda yeterli antikonvülsif tedavi sağlandığı takdirde, baklofen uygun gözetim altında kullanılabilir. Peptik ülserli veya peptik ülser geçirmiş hastalarda ve ayrıca serebrovasküler hastalığı olanlarda, solunum, karaciğer veya böbrek yetmezliği bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Baklofenle tedavide bir yandan nörojenik mesanede iyileşme olabildiği halde, önceden hipertonik sfinkteri olan hastalarda idrar retansiyonu görülebilir. Bu hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır. Baklofenle tedavi birden kesilmemeli, daima doz azaltılarak kademeli kesilmelidir (yaklaşık 1-2 hafta). Baklofenin sedatif ve uyanıklığı azaltıcı etkisi nedeniyle araç ve makine kullananlar uyarılmalıdır. Hamileliğin özellikle ilk 3 ayında ancak hayati bir gerekçe varsa kullanılmalıdır. Tedavinin anneye yararı, fetüs için olası risklere karşı dikkatle ölçülmelidir. Baklofen plasentayı geçer. Terapötik dozlarda anne sütüne çok az geçtiğinden, çocukta hiçbir yan etki beklenmez.

 

Yan Etkileri:

Özellikle tedavinin başlangıcında sık olarak gündüz sedasyon, uyuşukluk ve bulantı; bazen ağız kuruluğu , solunum depresyonu, sersemlik, bitkinlik, tükenme, mental konfüzyon, baş dönmesi, bulantı, kusma, baş ağrısı, uykusuzluk, konstipasyon, diyare, hipotansiyon ve kardiyovasküler fonksiyonların azalması; bazen veya ender olarak (çoğu zaman bu belirtileri, tedavi edilen hastalığın belirtilerinden ayırdetmek zordur) öfori, depresyon, parestezi, miyalji, kas zayıflığı, ataksi, tremor, nistagmus, uyum bozuklukları, halüsinasyon, kabus, görme bozuklukları, tat alma bozukluğu, hiperhidroz, deri döküntüleri ve karaciğer fonksiyon bozuklukları görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Trisiklik antidepresanlarla birlikte tedavi baklofenin etkisini artırabilir ve belirgin kas hipotonisine neden olur. Antihipertansiflerle birlikte kullanımı kan basıncındaki düşüşü artırabilir, antihipertansif ilacın dozu ayarlanmalıdır. Baklofenle birlikte levodopa+karbidopa tedavisi gören Parkinsonlu hastalarda, mental konfüzyon, halüsinasyon ve ajitasyon bildirilmiştir.