1ilaç

LİDANİL Draje

Novartis

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Mezoridazin

 

 

Etken Madde(ler):

Mezoridazin 5 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 draje

 

 

Kullanım Şekli:

Günde 5-15 mg (1-3 draje) yemeklerden sonra alınmalıdır. Doz günde 6 drajeye kadar yükseltilebilir. 4-12 yaşlarındaki çocuklara günde maksimum 3 drajeye kadar güvenle verilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Anksiyete halleri, psikosomatik bozukluklar, psikonöroz, kronik beyin sendromu, mental yetmezlik ve alkol tedavisinde görülen anksiyete, fobi, depresif anksiyete, gerilim, ruhi huzursuzluk, psikomotor ajitasyon veya hiperaktivite, eksitabilite, agresivite ve ruhi bozuklukların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Koma durumları veya ciddi SSS depresyonu, diğer fenotiazinlere karşı aşırı duyarlılık veya kan diskrazisi durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar:

İdrar tutukluğu ve glokomda dikkatle kullanılmalıdır. Araba makina kullanırken hastanın reflekslerini zayıflatabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Uyku hali, uyuşukluk, ağız kuruması , bulanık görme, taşikardi, hipotansiyon, baş dönmesi, idrar tutukluğu, ejakülasyon inhibisyonu, bulantı, kusma, allerjik deri reaksiyonları, ışığa duyarlılık bildirilmiştir. Reversibl EKG değişiklikleri (en çok T çizgisinde) ve ekstrapiramidal semptomlar ancak yüksek dozlarda görülmüştür.

 

İlaç Etkileşimleri:

Analjezik, hipnotik, antihistaminik, narkotik analjeziklerin, diğer psikotrop bileşiklerin ve alkolün merkezi etkilerini artırır. Mesoridazin, antiadrenerjik etkiye sahiptir, bu nedenle adrenerjik vazokonstrüktörlerin etkileriyle çatışabilir. Hipotansif durumların tedavisi için, anjiyotensin önerilir, adrenalin ve benzerlerinden dikkatle sakınılmalıdır.