1ilaç

NAVOBAN Ampul

Novartis

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Tropisetron

 

 

Etken Madde(ler):

Tropisetron 5 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 1 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

2 yaşın üzerindeki çocuklar için Navoban'ın önerilen dozu 0.2 mg/kg olup, maksimum günlük doz 5 mg/gün'dür. Kanser kemoterapisinden kısa bir süre önce olmak üzere, 1. gün enfüzyon (1 ampul 100 ml normal salin, Ringer solüsyonu, %5 glukoz veya %5 levüloz gibi bir solüsyonla sulandırılır) veya yavaş enjeksiyon şeklinde i.v. olarak verilir, bunu 2-6. günlerde oral uygulama izler. Navoban ampul içeriğinin uygun miktarı portakal suyu veya kola gibi içeceklerde dilue edildikten hemen sonra verilebilir ve oral uygulama sabah kahvaltıdan 1 saat önce yapılmalıdır. Erişkinler için 6 günlük bir doz şeması önerilir. 1. gün kanser kemoterapisine başlamadan kısa bir süre önce ya enfüzyon şeklinde ya da yavaş enjeksiyon olarak i.v. uygulanır. Bunu takiben 2-6. günler arasında oral olarak her gün 1 kapsül verilir. Kapsüller bir miktar suyla sabah hemen kalktıktan sonra kahvaltıdan en az 1 saat önce alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Kanser kemoterapisine bağlı bulantı ve kusmaların önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Gebe kadınlara verilmemelidir.

 

Uyarılar:

Yorgunluk hissi ve baş dönmesine neden olabileceğinden, taşıt aracı ya da iş makineleri kullananların ilaç kullanırken dikkatli olmaları gerekir. Kontrol altına alınamayan hipertansiyonlu hastalarda, kan basıncı daha da artabileceğinden, günlük dozun 10 mg'nın üzerine çıkmasından kaçınmak gerekir. anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden tropisetron kullanan annelerin emzirmemeleri gerekmektedir.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen etkiler önerilen dozlarda geçicidir. En sık rapor edilen yan etki baş ağrısı, konstipasyon ve daha seyrek olarak, abdominal ağrı ve diyare gibi gastrointestinal şikayetler, sersemlik, yorgunluk gözlenmiştir. Diğer 5-HT3 reseptör antagonistlerinde olduğu gibi, aşırı duyarlılık (Tip I reaksiyonlar)'la ilgili bir veya daha fazla semptom nadiren gözlenmiştir. Flushing (yüz ve boyunda kızarıklık ve sıcaklık hissi) ve/veya yaygın ürtiker, göğüsde sıkışma hissi, dispne, akut bronkospazm, hipotansiyon. Oldukça nadiren; kollaps, senkop veya kardiyovasküler arrest rapor edilmiştir, ancak tropisetron ile de ilişkileri tam olarak belirlenmemiştir. Söz konusu yan etkiler, birlikte uygulanan diğer tedavilere veya altta yatan hastalığa bağlı olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Rifampisin ya da diğer karaciğer enzim indükleyicisi ilaçlarla (örn. fenobarbital) birlikte kullanımıyla düşük tropisetron plazma konsantrasyonları ortaya çıkacağından, aşırı metabolizmalı hastalarda (düşük metabolizmalılarda değil) doz artırımı gerekir. Simetidin gibi sitokrom P450 enzim inhibitörlerinin tropisetronun plazma düzeyleri üzerine etkileri ihmal edilebilecek düzeydedir ve doz ayarlaması gerektirmez.