1ilaç

IMPORTAL Toz

Novartis

 

Etken Maddeler:

Laktitol monohidrat 10 g

 

Piyasa Şekilleri:

10 g'lık 20 poşet

 

Kullanım Şekli:

Konstipasyonda: Günde 1 defa, sabah veya akşam yemek esnasında tercihen yemeklerle karıştırılarak kullanılır. Laksatif etkisi birkaç saat sonra görülür. İlk alınmasına takiben 2. veya 3. güne kadar laksatif etkisi görülmeyebilir. Yetişkinlerde: Günlük başlama dozu sabah veya akşam alınan 20 g’dır. Çocuklarda: Ortalama başlangıç dozu, günde 0.25 g/kg’dır. 1-6 yaş arası çocuklarda, günde 2.5-5 g; 6-12 yaş arası çocuklarda 5-10 g; 12-16 yaş arası çocuklarda, günde 10-20 g kullanılır. Bireysel doz günde 1 defa dışkılama sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Kronik veya aralıklarla seyreden portal sistemik hepatik ensefalopati: Doz hastalığın şiddetine ve bireysel reaksiyona göre ayarlanır. Genel olarak başlangıç dozu; günde 0.5-0.7 g/kg’dır ve 3 bölünerek yemeklerle alınır. Doz, günde 2 defa yumuşak dışkı sağlayacak şekilde ayarlanır. Portal sistemik ensefalopatinin akut alevlenmesinde kullanılmak üzere %40’lık çözelti hazırlanır ve hastaya günde 1-2 ml/kg (0.4-0.8 g/kg) olacak şekilde bir tüp yardımıyla uygulanır veya ağızdan verilir.

 

 

Endikasyonları:

Kronik konstipasyonda; bağırsak düzenleyicisi olarak, cerrahi müdahalelerden sonra, uzun süre yatması gereken hastalarda görülen kronik kabızlıkta, kronik veya alevlenmelerle seyreden portal-sistemik ensefalopatide kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Barsak geçişinin normal olmadığı durumlarda, örneğin barsak tıkanıklıklarında kontrendikedir. Organik gastrointestinal kanal lezyon varlığı görülen veya şüphelenilen hastalarda, nedeni bilinmeyen abdominal ağrı ya da rektal kanaması olanlarda kullanılmamalıdır. Galaktozemilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uzun süre aralıksız kullanımından kaçınılmalıdır. Uzun süre kullanan yaşlı ve zayıf düşmüş hastalarda, serum elektrolitleri düzenli olarak takip edilmelidir. Mevcut olan sıvı veya elektrolit dengesi bozuklukları, tedaviye başlamadan mutlaka düzeltilmelidir. Tedaviden sonra barsaklarda hidrojen birikebilir. Bu nedenle, elektrokoter kullanılacak hastalarda, barsaklar fermente edilmeyen bir solüsyon kullanılarak tam anlamıyla temizlenmelidir. Laktitolün ileostomili veya kolostomili hastalarda kullanılması önerilmez. Hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Barsaklarda gaz birikimi ve şişkinlik, ağrı, kramplar veya dolgunluk hissi gibi abdominal rahatsızlıklara neden olabilir. Bazen bulantı, gaz gurultusu veya anal kaşıntı, ender olarak da kusma bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Dışkıyı asitleştirici etkisini nötralize ettiği için antasitlerle birlikte alınmamalıdır. Diğer ilaçların (tiyazid grubu diüretikler, kortikosteroidler, karbenoksolon, amfoterisin B) neden olduğu potasyum kaybını artırabilir. Potasyum eksikliği, birlikte glikozid kullanan hastalarda, glikozid toksisite riskini artırabilir.