1ilaç

IMPORTAL Oral Solüsyon

Novartis

 

Etken Maddeler:

Laktitol monohidrat 66.67 g/100 ml

 

Piyasa Şekilleri:

200 ml'lik cam şişe

 

Kullanım Şekli:

Kabızlıkta: Yetişkinlerde (yaşlılar dahil); başlangıç dozu sabah kahvaltısında veya akşam yemeğinde alınan 30 ml’dir. Birkaç gün sonra günde 15 ml’lik doz yeterli olabilir. Çocuklarda: Ortalama başlangıç dozu, günde 0.375 ml/kg’dır. 1-6 yaş arası çocuklarda, günde 2.5-7.5 ml; 6-12 yaş arası çocuklarda, günde 7.5-15 ml; 12 yaşından büyüklerde, günde 15-30 ml’dir. Laksatif etkisi birkaç saat sonra görülür. İlk alınmasına takiben 2. veya 3. güne kadar laksatif etkisi görülmeyebilir. Hepatik ensefalopati: Doz, günde 2 defa yumuşak dışkı sağlayacak şekilde ayarlanır. Doz hastalığın şiddetine ve bireysel reaksiyona göre ayarlanır. Oral kullanımda genel olarak başlangıç dozu; günde 0.75-1.05 ml/kg’dır ve 3'e bölünerek yemeklerle alınır. Nazogastrik tüp veya gerektiğinde balonlu rektal sonda aracılığıyla kullanılmak üzere %40’lık çözelti hazırlanır ve hastaya günde 1-2 ml/kg (0.4-0.8 g/kg) verilir.

 

 

Endikasyonları:

Kronik konstipasyonda; bağırsak düzenleyicisi olarak, cerrahi müdahalelerden sonra, uzun süre yatması gereken hastalarda görülen kronik kabızlıkta, kronik veya alevlenmelerle seyreden portal-sistemik ensefalopatide kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Barsak geçişinin normal olmadığı durumlarda, örneğin barsak tıkanıklıklarında kontrendikedir. Organik gastrointestinal kanal lezyon varlığı görülen veya şüphelenilen hastalarda, nedeni bilinmeyen abdominal ağrı ya da rektal kanaması olanlarda kullanılmamalıdır. Galaktozemilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Uzun süre aralıksız kullanımından kaçınılmalıdır. Uzun süre kullanan yaşlı ve zayıf düşmüş hastalarda, serum elektrolitleri düzenli olarak takip edilmelidir. Mevcut olan sıvı veya elektrolit dengesi bozuklukları, tedaviye başlamadan mutlaka düzeltilmelidir. Tedaviden sonra barsaklarda hidrojen birikebilir. Bu nedenle, elektrokoter kullanılacak hastalarda, barsaklar fermente edilmeyen bir solüsyon kullanılarak tam anlamıyla temizlenmelidir. Laktitolün ileostomili veya kolostomili hastalarda kullanılması önerilmez. Hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Barsaklarda gaz birikimi ve şişkinlik, ağrı, kramplar veya dolgunluk hissi gibi abdominal rahatsızlıklara neden olabilir. Bazen bulantı, gaz gurultusu veya anal kaşıntı, ender olarak da kusma bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Dışkıyı asitleştirici etkisini nötralize ettiği için antasitlerle birlikte alınmamalıdır. Diğer ilaçların (tiyazid grubu diüretikler, kortikosteroidler, karbenoksolon, amfoterisin B) neden olduğu potasyum kaybını artırabilir. Potasyum eksikliği, birlikte glikozid kullanan hastalarda, glikozid toksisite riskini artırabilir.