1ilaç

ALCA-C Efervesan Tablet

Novartis

 

Etken Maddeler:

Kalsiyum asetilsalisilat 500 mg, Vitamin C (Askorbik asit) 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 efervesan tabletlik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 3 kez 1-2 tablet, romatizmal ağrılarda günde 4 kez 2 tablete çıkarılabilir. Çocuklara 7-15 yaş arasındakilerde günde 1 veya 2 kez 1-2 tablet verilebilir. 7 yaşından küçüklerde kullanılmaz.

 

 

Endikasyonları:

Akut veya kronik romatizma, enflamasyona bağlı durumlar (artrit gibi), hafif ve orta şiddetteki ağrılar (migren, nevralji, diş ağrısı gibi), nezle, grip hali ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kalsiyum asetilsalisilat ve diğer steroid olmayan antienflamatuvar ajanlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda; gastrointestinal kanama geçirmiş olanlarda; hemofili, hipoprotrombinemi gibi hemorajik rahatsızlığı olanlarda kullanılmaz.Uzun bir sürenin üzerinde alınacak ağrı kesiciler sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

 

Uyarılar:

Astım, nazal polip veya nazal allerjisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süre ve yüksek dozda kullanımında ılımlı bir salisilat intoksikasyonu görülürse de bu durum dozun azaltılmasıyla kaybolur. Barsak ülseri olanlarda tahriş olasılığı mevcuttur. Bu nedenle gastrik şikayetleri, ülseri olan veya kanama geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini değiştirebilir. Salisilatlar karaciğer harabiyeti olanlarda, ayrıca cerrahi müdahale geçirecek kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmadığından tavsiye edilmez. Süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır. Su çiçeği ve grip vakalarında, yüksek ateşte, Reye Sendromu konusunda hekime danışmadan çocuk ve gençlerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Kalsiyum asetilsalisilatın en sık görülen yan etkileri sindirim sistemi üzerinedir. Gastrointestinal kanamaya, ülserasyona neden olabilir. Kulakta çınlama, vertigo, reversibl duyma kaybı, kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme, ürtiker, prurit, anjioödem, astım, anaflaksi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kalsiyum asetilsalisilatın en sık görülen yan etkileri sindirim sistemi üzerinedir. Gastrointestinal kanamaya, ülserasyona neden olabilir. Kulakta çınlama, vertigo, reversibl duyma kaybı, kanama zamanının uzaması, lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme, ürtiker, prurit, anjioödem, astım, anaflaksi görülebilir.