1ilaç

ALTİZEM-SR Kapsül

Nobel

 

Etken Madde(ler):

Diltiazem hidroklorür

 

Piyasa Şekilleri:

120 mg: 30 kapsül, 30 mg: 30 kapsül içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz 1x120 mg veya 2x60 mg'dır. Yeterli yanıt alınamayan olgularda dikkatli bir şekilde 240-360 mg'a kadar yükseltilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Oral diltiazem; koroner arter spazmın neden olduğu anjina pektoris, efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoris, hafif ve orta derecede arteriyel hipertansiyonda endikedir. Parenteral diltiazem; supraventriküler taşiaritmiler, vazospastik anjina pektoris ve stabil olmayan anjina pektoris, anjiyoplastik postoperatif iskemi ve vazospazmda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Diltiazeme karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda, ventriküler pace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu olan hastalarda, ventriküler pace-maker kullanılmayan II. veya III. derece atriyoventriküler bloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 90 mm Hg altında hipotansif hastalarda kullanılmamalıdır. Ampul; nabız atımı dakikada 55'in altında olan bradikardik hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diltiazem hasta sinüs sendromu vakaları dışında sinüs nodül uyarı süresini belirgin bir şekilde uzatmadan atriyoventriküler nodül refraksiyon süresini uzatabilir. Oldukça ender görülen bu etki sonunda kalp atımında bir yavaşlama veya II., III. derece AV blok izlenebilir. beta blokerler veya dijital preparatları ile birlikte kullanımı ilacın kardiyak kondisyonu üzerindeki etkisini artırabilir. Bu nedenle, özellikle kalp yetmezliği bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır. Tedavi sırasında hipotansiyon oluşabilmesi ihtimalide gözönünde bulundurulmalıdır. Diltiazem karaciğerde metabolize edilerek safra ve idrar ile atıldığından, her yeni ilacın kullanımında olduğu gibi karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerde dikkatle kullanılmalı ve hastalar yakinen izlenmelidir. Hamilelerde ve emzirme süresinde kullanılma emniyeti kanıtlanmamıştır. Endikasyon durumuna göre bu risk faktörü gözönünde bulundurulmalıdır. Diltiazemin çocuklarda emniyeti kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Diltiazem ile %2-3 oranında bulantı, ödem, aritmi ve başağrısı gibi şikayetler izlenmiş ve yayınlanmıştır. Bu şikayetlerin yanı sıra oldukça seyrek görülebilen yan etkiler: Kardiyovasküler Sistem: Yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon, senkop, kalp yetmezliği. Merkezi Sinir Sistemi: Baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon, halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon. Gastrointestinal Sistem: Dispepsi, kusma, diyare yada kabızlık, pirozis. Dermatolojik: Ürtiker, prürit. Diğer: Fotosensitivite, poliüri, noktüri, parestezi, osteoartiküler ağrılar. SGOT, SGPT, LDH ve CPK yükselmeleri çok az olup geçicidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diltiazem parenteralin kalp kondüksiyon sistemi üzerinde yavaşlatıcı bir etkisi bulunduğundan, kalp fonksiyonlarını ya da kondüksiyon sistemini yavaşlatıcı beta blokerler, diğer kalsiyum kanal blokerleri, antiaritmik preparatlar ve kardiyak glikozitler ile birlikte kullanıldığı zaman additif bir etki oluşturabilirler. Bu yönden hastalar yakinen izlenmelidirler. Oral diltiazem ile digoksinin birlikte alınması durumlarında digoksinin plazma düzeylerinde bir yükselme görülebilir. Digoksin ile diltiazemin parenteral yoldan birlikte verilmeleri sırasında digoksin plazma düzeyinde bir değişme izlenmemiştir. Diltiazem ile birlikte alındığı zaman karbamazepin ve siklosporin A plazma düzeyleri yükselebilir. Uzun süreli siklosporin A tedavisi uygulanması gereken hastalarda diltiazem dozunu azaltmak ya da tamamen kesmek gerekebilir. Antihipertansif ilaç kullanan hastalarda diltiazem parenteralin hipotansif etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.