1ilaç

ZOLTEM Film Tablet

Nobel

 

Formüler > M.S.S > Bulantı ve Vertigo > 5HT3 Antagonistleri > Ondansetron

 

 

Etken Madde(ler):

Ondansetron HCI

 

Piyasa Şekilleri:

4 mg: 6 film tablet
8 mg: 6 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Orta derecede emetojenik etkiye sahip kanser kemoterapisine bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde: Erişkin dozu; 2x8 mg. İlk dozun kemoterapi seansından 30 dakika önce ve takip eden dozun bundan 8 saat sonra alınması önerilir. Kemoterapinin bitiminden sonra 8 mg, takip eden 1-2 gün için 12 saat ara ile 8 mg alınmalıdır. Yaşları 4-11 arasındaki çocuklarda tedavi 3x4 mg olmalıdır. İlk dozun kemoterapi seansından 30 dakika önce alınması ve müteakip 2 dozun ilk dozu takiben 4. ve 8. saatlerde alınması önerilmektedir. Kemoterapinin bitiminden sonra 1-2 gün süreyle günde 3 defa 4 mg verilmelidir. Radyoterapi nedeni ile gelişen bulantı ve kusmanın önlenmesinde önerilen doz 3x8 mg'dır. Tüm vücut radyoterapisi uygulanan hastalar için; her seanstan 1-2 saat önce 8 mg önerilir. Yüksek doz abdominal radyoterapi uygulanan hastalar için; her seanstan 1-2 saat önce 8 mg ve takip eden dozların 8'er saat ara ile yine 8 mg, seans bittikten sonra 1-2 gün daha 3x8 mg önerilir. Günlük fraksiyone abdominal radyoterapi uygulanan hastalar için; her seanstan 1-2 saat önce 8 mg, takip eden dozların 8'er saat ara ile 3x8 mg radyoterapinin sonlandırılmasına kadar verilmesi önerilir. Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesinde: Anestezi tatbikinden 1 saat önce 16 mg önerilir. Çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Ondansetron, sitotoksik kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmaların tedavisinde, ayrıca post-operatif bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşimindeki maddelerden birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Ondansetron, hayvanlarda teratojenik değildir. İnsanlarda hamilelikte kullanımı denenmemiştir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi, ondansetron, hamilelik sırasında, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüse olabilecek muhtemel risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Deneyler, ondansetronun emziren hayvanlarda süt ile atıldığını göstermiştir. Bu nedenle, ondansetron alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri tavsiye edilir. Ondansetron psikomotor testlerde performansı bozmaz, sedasyona neden olmaz.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, hıçkırık, bazen geçici, asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir. Ondansetron kalın bağırsaktan geçiş süresini artırır ve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren bazıları şiddetli, anaflaksiyi içeren, erken aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kalıcı klinik sekel bulguları olmaksızın istemsiz hareket bozukluklarını düşündüren raporlar, nadiren nöbetler, göğüste ağrı, aritmi, hipotansiyon ve bradikardi bildirilmiştir.