1ilaç

PULCET Enterik Tablet

Nobel

 

Etken Maddeler:

Pantoprazol sodyum 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 enterik tablet
28 enterik tablet

 

Kullanım Şekli:

Duodenal ülser, gastrik ülser ve reflü özofajitin orta ve şiddetli formları: Pulcet 40 mg Enterik Tablet günde 1 defa kullanılır. Gereğinde günlük doz 80 mg'a çıkartılabilir. Duodenal ülserler genellikle 2 haftalık tedavi süresi içinde iyileşirler. Bu süre yeterli değilse tedavi 2 hafta daha uzatılabilir. Gastrik ülser ile özofajiyal reflü olguları için genellikle 4 haftalık tedavi süresi gerekmektedir. Bu süre yeterli gelmemiş ise genellikle bundan sonraki 4 haftalık sürede iyileşme sağlanır. Özofajiyal reflü tedavisinde tedavi süresi 16 haftaya kadar çıkarılabilir. Helicobacter pylori eradikasyonu: Uygun antibiyotiklerle kombine edilmiş bir tedavi uygulanmalıdır. Pulcet 40 mg Enterik Tablet uygun antibiyotiklerle birlikte 7 gün süreyle 12 saatte bir (günde 2 defa) kullanılır. Kombinasyon tedavisinde günün ikinci pantoprazol dozu akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Bu tedavi süresi en fazla iki haftaya kadar uzatılabilir. Pantoprazol ile kombine edilecek ilaçlar ve dozları: Günde 2x1 g amoksisilin+2x500 mg klaritromisin; veya günde 2x500 mg metronidazol+2x500 mg klaritromisin; veya günde 2x1 g amoksisilin+2x500 mg metronidazol.

 

 

Endikasyonları:

Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, orta ve ileri derecede özofajial reflü ve peptik ülserde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kombine tedavi uygulanmamalıdır. Formülasyonunda bulunan maddelere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofajiyal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı veya baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan ilaçlarla etkileşme gözardı edilmemelidir.