1ilaç

NEVOFAM-L Enjektabl Solüsyon

Mustafa Nevzat

 

Etken Maddeler:

Famotidin 20 mg/5 ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 enjektabl solüsyon

 

Kullanım Şekli:

Her 12 saatte bir 20 mg i.v. olarak en az 2 dakika sürede verilir. İntravenöz infüzyon şeklindeyse her 12 saatte bir 20 mg Nevofam-L ampul %0.9 NaCl, %5-10 dekstroz, laktatlı ringer, %5 sodyum bikarbonat gibi uygun solüsyonlarla 100 ml'ye seyreltilerek 15-20 dakika sürede verilir.

 

 

Endikasyonları:

Mide ülseri, duodenum ülseri, mide ve duodenum ülserlerinin nükslerinin profilaksisi, gastroösofajial reflü hastalığı ve buna bağlı reflü ösofajit tedavisinde, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı mide asidi sekresyonu görülen hastalıklarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Famotidine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Famotidin laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Gastrik ülserde, famotidin ile tedaviye başlamadan önce ülserin habis olup olmadığı saptanmalıdır. Mide kanserinde, H2 histamin antagonistleri, mide kanseri semptomlarını hafifletmekte ve bu şekilde teşhisini geciktirdiğinden, habis yapılı ülserler tedavinin dışında tutulmalıdır. Böbrek fonksiyon yetersizliğinde tedbirli kullanılmalıdır. Kreatin klirensinin 10 ml/dakikanın altına düşmesi halinde günlük dozaj azaltılmalıdır. Gebelerde kullanılması mutlaka gerekiyorsa tıbbi kontrol altında verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye rastlanabilir. Daha nadir olarak ağız kuruluğu , mide bulantısı, deri kızarıklıkları, karın ağrısı, iştahsızlık ve yorgunluğa neden olabilir. Kaşıntı, ürtiker, karaciğer enzimlerinde anormallikler, kolestatik sarılık, anaflaksi, anjiyoödem, artralji, ateş, çarpıntı, asteni, orbita ödemi, konjonktivada kızarıklık, parestezi, grandmal epilepsi, depresyon, anksiyete, libido azalması, bronkospazm, kulak çınlaması, tat almada bozukluk, yüzde kızarıklık, trombositopeni görülebilir.