1ilaç

ENTERSAL Draje

Mustafa Nevzat

 

Etken Maddeler:

Sodyum salisilat 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 drajelik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük ortalama doz 4x1-2 drajedir. Maksimum günlük doz 10 drajedir. Cerrahi müdahale uygulanacak hastalar bir hafta önceden ilacı bırakmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Hafif ve orta şiddetteki ağrı tedavilerinde (baş ağrısı, diş ağrısı, nevralji, migren, menstrüel kramp gibi) analjezik olarak; ateşli hastalıklarda (nezle, grip ve enfeksiyonlarda ortaya çıkan ateşli durumlar gibi) antipiretik olarak ve romatizmal olmayan enflamasyonlarda (miyalji, atletik travmalar, bursit, kapsülit, tendivit ve tenosinovit gibi) antienflamatuvar olarak kullanılır. Ayrıca, akut ve kronik romatizma, jüvenil artrit, lumbago ve osteoartrit tedavilerinde de endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Salisilatlar ve diğer steroid içermeyen antienflamatuvar ajanlara karşı aşırı duyarlılığı olan bireylerde, aktif peptik ülser vakalarında, gastrointestinal kanama hikayesi bulunanlarda ve hemofili, hipoprotrombinemi gibi hemorajik rahatsızlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Astma, nazal polip ve alerji triadı bulunan bireylerde uygulama dikkatle yapılmalıdır. Normal tabletlere oranla daha az bir mide irritasyonu oluşturur; ancak, kanama ve ülserasyon hikayesi veren hastalarda bir risk söz konusudur. Bu nedenle, mide şikayetleri, peptik ülser ve gastrointestinal sistem kanaması geçirenler yakından izlenmelidir. Mide pH'sının yükselmesi preparatın kaplı tabakasını etkileyeceği için antiasitler ile birlikte kullanılmamalıdır. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini değiştirebilirler. Bu nedenle karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda ve ameliyat geçirecek hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Su çiçeği, grip ve yüksek ateş ile Reye sendromu konusunda bilgilenmeden çocuk ve gençlerde uygulanmamalıdır. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır ve emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Salisilatlar en sık gastrointestinal sistem üzerinde yan etki gösterir; drajenin mide ülserine direkt tahriş etkisi büyük oranda önlenmiş olmakla beraber gastrointestial kanama ve ülserasyonlara neden olabilir. Salisilatlar kulakta çınlama, reversibl işitme kaybı ve vertigo oluşturabilir. Hematolojik yönden lökopeni, trombositopeni, kanama zamanı uzaması ve plazma demir konsantrasyonunda düşme izlenebilir. Ürtiker, prürit, anjiyoödem ve ender olarak da anafilaktoid reaksiyon görülebilir. Salisilatlar astma, alerji ve nazal polip triadı bulunan bireylerde bronkospazm oluşturabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Salisilatlar alkol, kortikosteroid ve pirazolon türevleri ile birlikte kullanıldığı zaman gastrointestinal sistemde kanama ve ülserasyon riskini artırır. Salisilatlar plazma protrombin konsantrasyonunu azalttığı için birlikte kullanılan antikoagülan ilaçların etkileri ile oral hipoglisemik ilaçların etkilerini potansiyelize eder. Salisilatlar küçük dozlarda probenesid ve sulfinpirazonun ürikozürik etkisini ve spironolakton ile oluşturulan sodyum atılımını azaltabilir. Üriner alkalileştiriciler salisilatların böbreklerden atılım hızını artırarak etkinliğini azaltır. Bu arada, fenobarbital enzim indüksiyonu ve propranolol de bazı reseptörlere kompetitif etkisi nedeni ile salisilatların etkinliğini azaltır.