1ilaç

CAMPRAL Enterik Tablet

Merck

 

Formüler > M.S.S > Madde Bağımlılığı Tedavisi > Alkol Bağımlılığı Tedavisi > Akamprosat

 

 

Etken Madde(ler):

Akamprosat 333 mg

 

Piyasa Şekilleri:

84 enterik tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Dozaj; 60 kg üstündeki kişiler için sabah, öğle ve akşam ikişer tablet ve 60 kg altındaki kişiler için sabah iki, öğle ve akşam birer tablettir. Hasta eğer sağlıklı bir sindirim sistemine sahipse ilacın aç karnına verilmesi tercih edilir. Akamprosatın yemekle birlikte verilmesi ilacın biyoyararlanımını azaltmaktadır. Alkolü bırakan hastalarda, Campral ile tedaviye mümkün olan en kısa süre içerisinde başlanmalıdır. Önerilen tedavi süresi bir yıldır.

 

 

Endikasyonları:

Alkol bağımlısı hastalarda abstinans (alkolden uzak durma) durumunun sürdürülmesini sağlayarak alkol bağımlılığın tedavisinde kullanılır. Akamprosat ile tedavi gören hastalar psikolojik olarak da bilgilendirilmelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akamprosata veya ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalar ile böbrek yetmezliği olan hastalarda (serum kreatinin >120 mcmol/l) kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Akomprosat alkolü bırakma döneminde görülen akut semptomlar için bir tedavi değildir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalarda yeterli klinik veri olmadığından pediyatrik ve geriyatrik hastalarda kullanımı önerilmez. Ayrıca ciddi karaciğer yetmezliği (Childs-Pugh sınıflaması C) olan hastalarda da klinik veri yetersizliği nedeniyle akamprosat kullanımı önerilmemektedir. Hamilelik kategorisi B'dir. Hamilelik sırasında fetotoksik veya malformasyona ait bir kanıt gösterilmemiş olmasına rağmen bir tedbir olarak hamilelerde akamprosat kullanımı önerilmemektedir. Akomprosatın anne sütüne geçişi ile ilgili yeterli klinik çalışma bulunmadığından emziren annelerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen gastrointestinal reaksiyonlar olarak diyare, nadir olarak mide bulantısı, kusma ve abdominal ağrı bildirilmiştir. İstenmeyen dermatolojik etki ise başlıca kaşıntıdır; ayrıca nadir de olsa makülopapüler eritem de görülmektedir. Ayrıca gerek akamprosat alan gerekse plasebo alan hastalarda libidoda azalma veya artış, cinsel soğukluk veya iktidarsızlık bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Alkol ve akamprosatın birlikte kullanımı, her ikisinin de farmakokinetiğini etkilememektedir.