1ilaç

LEUCOVORIN-TEVA IM/IV Flakon

Med-ilaç

 

Etken Maddeler:

Kalsiyum folinat

 

Piyasa Şekilleri:

50 mg/5 ml: 5 ml'lik 1 i.m./i.v. flakon, 300 mg/30 ml: 30 ml'lik 1 i.m./i.v. flakon, 200 mg/20 ml: 20 ml'lik 1 i.m./i.v. flakon, 100 mg/10 ml: 10 ml'lik 1 i.m./i.v. flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Metotreksat infüzyonunun başlamasından sonra ilk doz olarak 15 mg (6-12 mg/m2 ) kalsiyum folinat, 12-24 saat (en geç 24 saat) boyunca verilir. Aynı doz 72 saat boyunca her 6 saatte bir defa verilir. Bir kaç parenteral doz uygulanmasından sonra, oral uygulamaya geçilebilir. 5-florourasil ile kombinasyon halinde metastaz olmuş kolorektal karsinom tedavisinde: Haftalık şema: İki saatlik infüzyonla 20-200 mg/m2 kalsiyum folinat, bu infüzyonun ortasında veya sonunda bolus enjeksiyonla 500 mg/m2 5-florourasil ile birlikte verilir. Aylık şema: 5 ardışık gün boyunca ayda bir kez 20 veya 200 mg/m2 kalsiyum folinat bolus, hemen ardından bolus enjeksiyonla 425-370 mg/m2 5-florourasil verilir.

 

 

Endikasyonları:

Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asit antagonistliği etkisini ortadan kaldırmak için endikedir. Orta veya yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında kurtarma tedavisi olarak, metotreksat serum seviyesinin sürekli yüksek olduğu durumlar ile metotreksat atılımının yavaşlamış olduğu vakalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, pernisiyöz anemi (hematolojik remisyonlar olabilir) ve vitamin B12 eksikliği nedeniyle olan diğer anemilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Antineoplastik terapide özel bilgisi olan doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Kontrol ve güvenirlik ölçümlerinin yapılabileceği olanakların bulunması zorunludur. Doku hasarı oluşturabileceği için intraarteriyel kullanılmamalıdır. B12 vitamini eksikliği nedeniyle olan makrositik anemilerde (pernisiyöz anemi gibi) folik asit ve kalsiyum folinat kullanımı hematolojik remisyonlara ve aynı zamanda nörolojik bozuklukların ilerlemesine sebep olabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde, ancak kesin medikal gözlem yapıldıktan sonra reçete edilebilir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren allerjik reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal rahatsızlıklar, uyku bozuklukları, depresyon, eksitasyon ve irritasyon görülebilir. Diğer sitostatik ajanlarla kombinasyonda (florourasil gibi) kombine edilen ilacın yan etkileri artmıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bir folik asit antagonisti ile (trimetoprim, kotrimoksazol, metotreksat gibi) birlikte verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen nötralize olabilir. Fenobarbital, pirimidon ve fenitoin gibi antiepileptiklerin etkisini azaltabilir. Solüsyonları, kimyasal olarak stabil olmadığından hidrojen karbonat içeren enfüzyon solüsyonları ile karıştırılmamalıdır.