1ilaç

PEDVAXHIB Aşı

MSD

 

Etken Maddeler:

Haemophilus b PRP 7.5 mcg/1 doz (0.5 ml), Neisseria meningitidis OMPC 125 mcg/1 doz (0.5 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yalnız i.m. uygulama içindir. 2-14 aylık infantlara; 2 aylıkken 0.5 ml’lik bir doz aşı ve bundan 2 ay sonra da 0.5 ml’lik bir doz aşı daha uygulanmalıdır. On iki aylıktan önce ilk iki dozluk rejim tamamlandığında, bir rapel doz gereklidir. On beş aylık veya daha büyük çocuklara tek bir 0.5 ml’lik doz uygulanmalıdır. On iki aylıktan önce ilk iki dozluk rejimi tamamlayan infantlarda, ikinci dozdan sonra 2 aylık bir süre geçmek koşuluyla 12-15. aylarda bir rapel doz (0.5 ml) uygulanması gerekir.

 

 

Endikasyonları:

Haemophilus influenzae tip b’nin 2-71 aylık infantlarda ve çocuklarda neden olduğu invaziv hastalığa karşı rutin aşılanmasında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılıkta kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Kanserli hastalarda veya immünosüpresif tedavi gören ya da bağışıklık sistemi herhangi bir nedenle baskılanmış olan hastalarda kullanıldığında beklenen immün yanıt elde edilemeyebilir. Haemophilus b Polisakkarid Aşısında ve başka bir Haemophilus b Konjuge Aşısında da bildirildiği gibi aşılamadan sonraki hafta içinde aşıların koruyucu etkileri başlamadan önce Haemophilus b hastalık olguları meydana gelebilir. Herhangi bir akut infeksiyon veya ateşli hastalık aşı uygulamasını erteleme nedenidir. 2 aylıktan küçük infantlarda ve 6 yaş ve üstü çocuklarda güvenilirlik ve etkinlik çalışmaları gerçekleştirilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

En sık bildirilen yan etkiler azalan sıklıkla tahriş, uyuklama, enjeksiyon bölgesinde ağrı/acı, eritem, şişlik/sertleşme, olağandışı bir sesle, tiz bir tonda uzun süreli ağlama, diyare, kusma, ağlama, ağrı, orta kulak iltihabı, döküntü ve üst solunum yolu infeksiyonudur. Piyasaya sunulduktan sonra bildirilen yan etkiler; lenfadenopati, nadiren anjiyoödem, nöbet, enjeksiyon bölgesinde abse ve ağrı.

 

İlaç Etkileşimleri:

İmmünosüpresif tedavi alan hastalarda kullanıldığında beklenen immün yanıt elde edilmeyebilir.