1ilaç

H-B-VAX II Diyaliz Aşı

MSD

 

Etken Maddeler:

Hepatit B virüsünün yüzey antijeni (HBsAg) (rekombinant) 40 mcg/1 doz (1 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

1 doz'luk 1 flakon içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İntramüsküler enjeksiyon için hazırlanmıştır. Hemoraji riski bulunan kişilerde subkutan enjekte edilebilir. Hepatit B infeksiyonuna karşı optimal korunmayı sağlamak için en az ardışık üç injeksiyon önerilir. İlk enjeksiyon saptanan bir tarihte, ikinci enjeksiyon ilk injeksiyondan 1 ay sonra, üçüncü enjeksiyon 2. enjeksiyondan 1 ay sonra uygulanır. Ardışık aşı injeksiyonları arasında en az bir ay ara olmalıdır. Süt çocukları ve çocuklarda herbir doz 5 mcg’dır. Yetişkinlerde herbir doz 10 mcg’dır. Diyaliz öncesi ve diyaliz hastalarında önerilen üç dozluk aşılama rejimi; başlangıçta 40 mcg, 1. ay 40 mcg ve 6. ayda 40 mcg’dır. Anti-HB düzeyi 10 mIU/ml’den düşük ise diyaliz öncesi/diyaliz hastalarında üçüncü dozdan 1-2 ay sonra bir rapel dozu veya diyaliz formülasyonu ile tekrar aşılama düşünülebilir. HBsAg pozitif annelerin süt çocukları için önerilen dozaj; doğumda 5 mcg, 1. ay 5 mcg, 6. ay 5 mcg’dır.

 

 

Endikasyonları:

Hepatit-B virüsü enfeksiyonuna karşı aktif bağışıklamada endikedir. Hepatit-D enfeksiyonlarına karşı korunma da beklenebilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir komponentine aşırı duyarlılık ve ciddi ateşli enfeksiyonlularda kontrendikedir. Gebelerin aşılanmaması önerilmektedir. Diyalizdeki hastalarda ve immün sistem yetmezliği olanlarda daha sık aralıklarla uygulanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde duyarlılık, eritem, şişkinlik, ateş, baş ağrısı, bulantı ve halsizlik gibi yan etkiler görülebilir.