1ilaç

COSOPT Oftalmik Solüsyon

MSD

 

Etken Maddeler:

Dorzolamid HCl 20 mg/ml, Timolol maleat 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Doz, etkilenmiş göz(ler)e günde iki kez bir damla uygulanır. Başka oftalmik antiglokom ajanın yerine başlanacağı zaman, diğer ajan bir günlük uygun dozdan sonra kesilir ve takip eden gün başlanır. Başka bir topikal oftalmik ajan kullanılıyorsa, Cosopt ve diğer ajan, aralarında en az 10 dakikalık bir süre olacak şekilde uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Oküler hipertansiyonu, açık açılı glokomu, psödoeksfolyatif glokomu ya da diğer sekonder açık açılı glokomu olan hastalarda, kombine tedavinin uygun olduğu durumlarda, yükselmiş intraoküler basıncın tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bronşiyal astımı veya bronşiyal astım öyküsü olan ya da şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda; sinüs bradikardisi, ikinci ya da üçüncü derece atriyoventriküler bloğu, belirgin kardiyak yetersizliği, kardiyojenik şoku olan hastalarda; bu ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Sistemik olarak absorbe olabilir. İlacın timolol bileşeni bir beta-blokerdir. Bu nedenle beta-blokerlerin sistemik uygulanması sonrasında görülen istenmeyen reaksiyonlar, topikal uygulanma sonrasında da ortaya çıkabilir. Timolol maleat bileşeni nedeniyle, tedaviye başlamadan önce kalp yetmezliği uygun bir şekilde kontrol altına alınmış olmalıdır. Timolol maleat uygulanması sonrasında astımlı hastalarda bronkospazma bağlı ölüm ve nadiren kalp yetmezliğiyle ilişkili ölüm dahil olmak üzere respiratuvar ve kardiyak reaksiyonlar bildirilmiştir. İleri derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi 30 ml/dak’nın altında) olan hastalarda çalışma yapılmamıştır. Dorzolamid esas olarak böbrekler yoluyla atıldığından, bu hastalar için önerilmemektedir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışma yapılmamıştır. Dorzolamid HCl oftalmik solüsyonun uzun süreli uygulanmasında, başlıca konjunktivit ve göz kapağı reaksiyonları olmak üzere gözle ilgili lokal istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Bu çeşit reaksiyonların görülmesi halinde, tedavi sonlandırılmalıdır. Atopi öyküsü olan ya da çeşitli alerjenlere karşı ileri derecede anafilaktik reaksiyon öyküsü olan hastalar beta-bloker alırlarken, bu alerjenlerle gerek rastlantı eseri, gerekse tanı ya da tedavi amaçlı nedenlerle tekrarlayan karşılaşmalarda daha da reaktif hale gelebilirler. Bu hastalar, anafilaktik reaksiyonların tedavisinde kullanılan mutad adrenalin dozlarına yanıt vermeyebilir. Akut açı kapanması glokomu olan hastaların tedavisi, oküler hipotansif ajanlara ek olarak başka terapötik girişimler de gerektirir. Akut açı kapanması glokomu olan hastalarda çalışma yapılmamıştır. Filtrasyon prosedürü sonrasında aköz supresan tedavi (ör. timolol, asetozolamid) uygulamasıyla koroid yırtılması bildirilmiştir. Damlanın göze damlatılmasından önce lensler çıkartılmalı ve damlanın kullanılmasından sonraki 15 dakikadan önce yeniden takılmamalıdır. Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Dorzolamidin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Timolol insan sütünde tespit edilmektedir. Bu nedenle yarar/risk oranı dikkate alınarak karar verilmelidir. Çocuklarda güvenilirlik ve etkinlik saptanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Gözde yanma ve batma hissi, tad duyusunda değişmeler, kornea erozyonu, konjunktivada kızarıklık, bulanık görme, göz yaşarması, ve gözde kaşıntı. Nadiren ürolitiyazis bildirilmiştir. İlaç piyasaya sunulduktan sonra yan etki olarak; dispne ve solunum yetersizliği bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Timolol maleatın; oral kalsiyum kanal blokerleri, katekolamin azaltıcı ilaçlar ya da beta-adrenerjik bloke edici ajanlarla birlikte kullanılması halinde aditif etki ve hipotansiyon ve/veya belirgin bradikardinin oluşma potansiyeli bulunmaktadır. Kombine timolol ve kinidin tedavisi sırasında, olasılıkla kinidinin P-450 enzimi CYP2D6 yoluyla timololun metabolizmasını inhibe etmesi nedeniyle, sistemik beta-blokaj potansiyeli bildirilmiştir. Dorzolamid bileşeni bir karbonik anhidraz inhibitörüdür ve topikal uygulanmasına karşın sistemik olarak absorbe olur. Klinik çalışmalarda, dorzolamid hidroklorür oftalmik solüsyon asit-baz bozukluklarıyla ilişkili bulunmamıştır. Ancak bu gibi ilaç etkileşimleri için bir potansiyel olduğu gözönünde bulundurulmalıdır.