1ilaç

LİBAVİT K Ampul

Liba

 

Etken Madde(ler):

Vitamin K (Menadion sodyumbisülfit) 20 mg/2 ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Erişkinlere günde bir veya iki kez 5-15 mg, çocuklara ise günde bir veya iki kez 5-10 mg s.c., i.m. veya i.v. yoldan uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Hipoprotrombinemi profilaksi ve tedavisinde endikedir. Vitamin K, oral antikoagülanlar, salisilatlar ve bazı antibiyotiklerin neden olduğu hipoprotrombinemi dahil vitamin K eksikliği veya vitamin K aktivitesinin bozukluğu sonucu faktör II, VII, IX ve X yapımında bozukluğun işe karıştığı çeşitli pıhtılaşma bozukluklarının tedavi ve önlenmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçerdiği komponentlerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda kontrendikedir. Hamileliğin son 2-3 haftası içinde doğacak bebeğin fizyolojik hipoprotrombinemi veya hemorajik hastalıklarına karşı profilaktik olarak verilmesi kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Yüksek dozlarda menadion sodyumbisülfit alan annelerin prematüre çocuklarında serbest bilurubin plazma seviyeleri yükselebilir. Glukoz 6 fosfat dehidrogenez (G6PD) eksikliğinde menadion ve türevleri hemoliz oluşturabileceğinden, dikkatlekullanılmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda, yüksek miktarlarda kullanılması fonksiyon bozukluğunu ağırlaştırabileceği için, dikkatle kullanılmalıdır. Yenidoğan bebeklere özellikle prematürelerde, hepatik fonksiyonlar tam oluşmadığı için, menadion ve türevleri hemolitik anemi, hiperbilurubinemi ve kernikterus ile ilişkili bulunmuştur. Kumarin türevleri tarafından karaciğerde Vitamin K aktivitesi inhibe edilebilir. Tedaviye verilen cevabın ve ek vitamin K tedavisine gereksinimin belirlenmesi için protrombin zamanının ölçülmesi önerilir. Hepatotoksisite ve hemolitik anemi riski nedeniyle çocuklarda menadion ve türevleri dikkatli kullanılmalıdır; yenidoğanlarda, özellikle prematüre bebeklerde kullanılmamalıdır. Yenidoğan hemorajik hastalığını önlemek için doğumdan önce uygulama, olası neonatal toksisite nedeniyle tavsiye edilmez. Emzirme döneminde kullanımı ile ilişkili insanlardaki problemler bildirilmemiştir.

 

Yan Etkileri:

Deri döküntüleri veya ürtiker gibi allerjik yan etkiler oluşabilir. İntravenöz enjeksiyon sırasında veya hemen sonra anaflaktoid reaksiyonlar, şok, solunum sorunları ortaya çıkabilir. İlk defa K vitamini alan bazı vakalarda bu tip reaksiyonlar görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kumarin ve indandion türevi antikoagülanların etkileri K vitamini tarafından antagonize edilir. Özellikle yüksek dozda K vitamini kullanıldığında oral antikoagülanlara geçici direnç oluşmaktadır. Kumarin türevleri tarafından da karaciğerde Vitamin K aktivitesi inhibe edilebilir. Geniş spektrumlu antibiyotikler, moksalaktam, kinidin, yüksek doz salisilat tedavisi K vitamini gereksinimini artırabilir. Daktinomisin K vitamini etkilerini azaltabilir. Erişkinlerde Vitamin K'nın maksimum dozlarıyla PT zamanının uzadığı gösterilmiştir.