1ilaç

OCUBRAX Göz Damlası

Liba

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Aminoglikozidler > Tobramisin

 

 

Etken Madde(ler):

Diklofenak sodyum 1 mg/ml, Tobramisin 3 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik polietilen şişe

 

 

Kullanım Şekli:

Etkilenen göze (lere) günde 4 kez 2 damla damlatılır. Cerrahiden sonra tedaviye 21 gün kadar devam edilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Bir nonsteroid antienflamatuvar ajanın endike olduğu ve konkominant bakteriyel oküler infeksiyonun varlığı veya riskinin yüksek olduğu katarakt cerrahisinde gözün ön kamarasındaki enflamasyonun önlenmesinde veya tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet olanlarda kullanılmamalıdır. Aktif korneal ülser ile viral keratokonjunktivit rahatsızlığı olan ve asetil salisilik asit yada başka prostaglandin inhibitörlerin kullanımının astım krizi yada ürtiker veya akut rinite yolaçtığı hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Diğer aminoglikozit antibiyotikler, asetil asetik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer nonsteroidal antienflamatuvar ajanlar ile çapraz duyarlılık olasılığı dikkate alınmalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Yarar/risk oranına göre gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanımına karar verilir.

 

Yan Etkileri:

Zaman zaman tahriş, yanma, göz yaşarması, yabancı cisimlere karşı hassasiyet ortaya çıkabilir. Tedavinin kesilmesinden sonra bu etkiler kaybolur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer aminoglikozit antibiyotikler, asetil asetik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer nonsteroidal antienflamatuvar ajanlar ile çapraz duyarlılık olasılığı dikkate alınmalıdır.