1ilaç

KALSIYUMFOLINAT Ebewe Ampul

Liba

 

Etken Maddeler:

Kalsiyum folinat

 

Piyasa Şekilleri:

30 mg/3 ml: 3 ml'lik 5 ampul, 50 mg/5 ml: 5 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İntramüsküler veya intravenöz enjeksiyon veya intravenöz enfüzyon olarak uygulanabilir. Enfüzyon solüsyonunu hazırlamak için, kalsiyum folinat fizyolojik salin solüsyonu veya %5 glukoz solüsyonu ile dilüe edilir. Hazırlanan solüsyonun pH'sı 6.5'dan daha düşük olmamalıdır. Hazırlanan enfüzyon hemen kullanılmalıdır. Kalsiyum folinat kurtarma terapisi parenteral (intramusküler ve intravenöz enjeksiyon veya intravenöz enfüzyon) uygulanabilir. Ancak kural olarak, kalsiyum folinat kurtarması, enteral absorbsiyondan emin olunamadığı malabsorbsiyon sendromu veya diğer gastrointestinal bozuklukları (kusma, diyare, subileus vb) olan hastalarda parenteral uygulama ile yapılmalıdır. Orta-yüksek doz metotreksat tedavisinden sonra kalsiyum folinat kurtarma tedavisi: Folinik asitle kurtarma vücut yüzeyine göre 500 mg/m2 dozunu aşan metotreksat dozlarında gereklidir ve vücut yüzeyine göre 100-500 mg/m2 olan metotreksat dozlarında ise düşünülmelidir. Kalsiyum folinat kullanımının dozaj ve süresi, metotreksat tedavisinin dozaj ve uygulama yoluna ve/veya toksisite semptomlarının ortaya çıkmasına bağlıdır. Genellikle ilk kalsiyum folinat dozu (6-12 mg/m2), metotreksat enfüzyonunun başlamasından 2-4 saat sonra (24 saatten geç olmayacak şekilde) verilir. Aynı doz, 72 saat boyunca her 3-6 saatte bir tekrarlanır. Eğer daha ağır istenmeyen reaksiyonlar ortaya çıkarsa, tedavi yoğunlaştırılmalı ve uzatılmalıdır. Birkaç parenteral dozdan sonra oral uygulamaya geçilebilir. Konvansiyonel metotreksat serum seviyelerinde, kalsiyum folinat kurtarması, 72 saat içinde her 6 saatte bir 15 mg'dır (ortalama vücut yüzeyi 1.5 m2). Eğer metotreksat serum seviyeleri daha yüksekse, kalsiyum folinat kurtarma tedavisi 5-7 gün uzatılmalıdır. Eğer metotreksat serum seviyeleri maksimum düzeyde ise, kalsiyum folinat kurtarma tedavisi 7 gün boyunca (30 mg, 90 mg, 150 mg veya 300 mg) 3 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır. Eğer metotreksat serum seviyesi düşerse kalsiyum folinat dozajı da düşürülebilir veya her 6 saatte bir oral uygulmaya geçilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Metotreksat antidotu; sitostatik ilaçların folik asit antagonistliği etkisini ortadan kaldırmak için endikedir. Orta veya yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında kurtarma tedavisi olarak, metotreksat serum seviyesinin sürekli yüksek olduğu durumlar ile metotreksat atılımının yavaşlamış olduğu vakalarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, pernisiyöz anemi (hematolojik remisyonlar olabilir) ve vitamin B12 eksikliği nedeniyle olan diğer anemilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Antineoplastik terapide özel bilgisi olan doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Kontrol ve güvenirlik ölçümlerinin yapılabileceği olanakların bulunması zorunludur. Doku hasarı oluşturabileceği için intraarteriyel kullanılmamalıdır. B12 vitamini eksikliği nedeniyle olan makrositik anemilerde (pernisiyöz anemi gibi) folik asit ve kalsiyum folinat kullanımı hematolojik remisyonlara ve aynı zamanda nörolojik bozuklukların ilerlemesine sebep olabilir. Hamilelik ve emzirme döneminde, ancak kesin medikal gözlem yapıldıktan sonra reçete edilebilir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren allerjik reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Yüksek dozlardan sonra gastrointestinal rahatsızlıklar, uyku bozuklukları, depresyon, eksitasyon ve irritasyon görülebilir. Diğer sitostatik ajanlarla kombinasyonda (florourasil gibi) kombine edilen ilacın yan etkileri artmıştır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Bir folik asit antagonisti ile (trimetoprim, kotrimoksazol, metotreksat gibi) birlikte verildiğinde folik asit antagonistinin etkisi azalabilir veya tamamen nötralize olabilir. Fenobarbital, pirimidon ve fenitoin gibi antiepileptiklerin etkisini azaltabilir. Solüsyonları, kimyasal olarak stabil olmadığından hidrojen karbonat içeren enfüzyon solüsyonları ile karıştırılmamalıdır.