1ilaç

BENOXINATE Thilo Göz Damlası

Liba

 

Etken Maddeler:

Oksibuprokain HCl 4.5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik plastik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Göz tansiyonu ölçümlerinde veya göz küresi ardı ve konjunktiva altı enjeksiyonlardan önce 30'ar saniye arayla 1-2 damla ve ufak cerrahi girişimlerde 30-60 saniye arayla 3-6x1 damla uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Yüzeydeki ve derine batmış yabancı cisimlerin çıkarılmasında ve tonometri, gonioskopi ve diğer tanı yöntemlerinde kornea ve konjunktivanın lokal anestezisi için kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lokal anesteziklerin kontrolsüz kullanımı düşük dozlarda dahi kısa sürede kornea epiteline zarar verebilir. Psödokolinesteraz noksanlığı, myasthenia gravis, hipotansiyon, kalp yetmezliği veya ritm bozuklukları ve epilepsi hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Tek bir uygulama dahi kornea epitelinde yüzeyel lezyonlara yol açabilir. Özellikle uzun süreli kullanımlarda ve tekrarlanan dozlarda epitel hasarı artabilir ve iyileşmede yavaşlama (yinelenen erozyon) ile total erozyonun ciddi toksik reaksiyonları ve stromal infiltrasyon (keratitis neuroparalytica benzeri) görülebilir. Gebelikte ilacın emniyetle kullanımı hakkında yeterli bilgi yoktur.

 

Yan Etkileri:

Göz kapağı ve konjunktivanın alerjik reaksiyonları, korneal epitel lezyonları, korneal erozyon, nükseden korneal erozyon, korneanın stromal infiltrasyonu, katarakt, göziçi basıncında artış görülebilir. Uygulamadan sonra başlangıçta hafif yanma hissi olur. İzole olgularda geçici hiperemi ve alerjik reaksiyon gözlenmiştir. Sistemik absorbsiyona bağlı olarak nadiren; alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok, senkop görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Süksinil kolin ve diğer sempatomimetiklerin etkilerini potansiyelize eder. Sülfonamid ve beta-blokerlerin etkilerini azaltır. Bakteriyostatik aktivitesine bağlı olarak, bakteriyolojik temizlemeden önce uygulanmamalıdır. Floresein çözeltisi ile geçimsizdir; çökelti oluşumu gözlenir.