1ilaç

HELMOBLEU Draje

Koz İlaç

 

Etken Maddeler:

Metenamin anhidrometilen sitrat (Helmitol) 500 mg, Metilen mavisi 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

30 draje
Üretilmiyor

 

 

Kullanım Şekli:

Günde 3 kez 1 draje yemeklerden sonra bir miktar sıvıyla alınır. İlaca alınan yanıta göre doz artırılabilir. 6-12 yaş arasındaki çocuklara günde 1 veya 2 draje verilir.

 

 

Endikasyonları:

Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas aeroginosa, Staphylococcus aureus, S.epidermis ve Streptococcus faecalis gibi gram pozitif ve negatif birçok mikroorganizma üzerine bakterisid etki gösterir. Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. Etkisinin nonspesifik olması nedeniyle, uzun süreli tedavilerde özellikle tavsiye edilir. Ayrıca, akut ve kronik idrar yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlarla, bakteriüriyi gidermek amacıyla, kombine edilebilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Böbrek yetmezliklerinde, metabolik asidoz, karaciğer yetmezliği, ağır dehidratasyon ve gut hastalığına kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Hamilelerde güvenilirliği tam olarak belirlenemediği için mutlak endikasyon olmadıkça kullanılmamalıdır. Aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Seyrek olarak meydana gelen yan etkiler arasında en sık görülenleri, bulantı, kusma, ishal, karın kasılmaları ve anoreksi gibi gastrointestinal belirtilerdir. Nadiren döküntü, kaşıntı, ürtiker şeklinde deri reaksiyonları görülebilir. Yüksek dozlarda uzun süre kullanılırsa, artmış olan formaldehid miktarına bağlı olarak, idrar yolları ve özellikle mesanede tahriş ve enflamasyona yol açması nedeniyle, ağrılı ve çok idrara çıkma, hematüri, ve proteinüri gelişebilir. Böyle durumlarda bikarbonat ve bol su alınmalıdır. Enfeksiyona proteus ve bazı pseudomonas türleri gibi üre parçalayan mikroorganizmalar yol açmışsa, ürenin parçalanması sonucu meydana gelen amonyak idrarın pH'sını yükseltir. Böyle durumlarda, idrar pH'sını düşürecek diyet düzenlemeli ve/veya asitlendirici ilaçlar (askorbik asit, metionil, amonyum klorür) verilmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Formaldehit ve sülfametizol, asit idrarda çözünmeyen bir bileşik oluşturabileceklerinden, sülfametizol ile kullanılmamalıdır. Asetazolamid, potasyum sitrat, antasitler, karbonik anhidraz inhibitörleri ve tiyazid grubu diüretikler gibi idrar pH'sını yükselten ilaçlar antibakteriyel etkisini azaltabilirler. İdrar pH'sını yükselterek ilacın etkinliğini düşürebilecek olan alkali karakterli içeceklerin (soda, v.b.) alınmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Ayrıca, bikarbonat ve sitratlı içeceklerin de aynı etkiyi gösterebilecekleri unutulmamalıdır. Alınmasıyla idrarda meydana gelen formaldehit, idrarda katekolaminlerin vanilmandelik asit (VMA)'in fluorimetrik miktar tayinlerinde hatalı olarak yüksek değerler alınmasına neden olur. İdrarda estriolün asit hidroliz yöntemi ile yapılan miktar tayininde düşük, Porter-Silberyöntemi ile yapılan 17-hidroksikortikosteroid miktar tayininde yüksek sonuçlar bulunmasına yol açar.