1ilaç

POLİMİSİN Göz Merhemi

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Oksitetrasiklin HCl 5 mg/g, Polimiksin B sülfat 10000 IU/g

 

Piyasa Şekilleri:

3.5 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Lokal olarak tatbik edilmelidir. Günde 2-4 defa hastalıklı gözün alt göz kapağının serbest ucuna göz kapağı boyunca sürülmelidir. Trahomda günde 2-4 defa 4-6 hafta her iki göze uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Oksitetrasiklin primer olarak bakteriostatiktir ve geniş bir alanda gram negatif ve gram pozitif organizmalara karşı aktiftir. Polimiksin B, Bacillus polymyxa'dan türetilen bir grup antibiyotikten biridir ve hızlı bakterisiddir. Bu etki yalnızca gram-negatif mikroorganizmalara karşıdır. Özellikle gözün lokal enfeksiyonlarında sık olarak bulunan Pseudomonas aeruginosa ve Haemophilus aegyptius'a karşı etkilidir. Duyarlı mikroorganizmalara bağlı ve konjunktiva ve/veya korneayı tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Bu kombinasyonun topikal uygulaması, enfeksiyon şiddetli ise veya yalnız lokal tedaviye cevap vermezse sistemik uygulama ile desteklenmelidir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İçeriğindeki maddelere karşı aşırı duyarlılık göstermiş kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Haricen kullanılır ve yalnız göze uygulanır. Diğer antibiyotik ilaçlarında da olduğu gibi, bu ilacın kullanılması mantarlar da dahil olmak üzere duyarlı olmayan bakterilerin aşırı üremesine yol açabilir. Tedavi sırasında duyarlı olmayan bakteri ya da mantarlara bağlı yeni bir enfeksiyon ortaya çıkarsa, duyarlılık testi sonucuna göre uygun tedavi başlatılmalıdır. Tetrasiklinlerin diş gelişimi süreçlerinde (gebeliğin ikinci yarısı, bebeklik ve 8 yaşına dek olan çocukluk dönemlerinde) sistemik olarak uygulanması dişlerin kalıcı olarak renklenmesine ve iskelet gelişiminde gerilemeye neden olabilmektedir. Diş minesinde hipoplazi de bildirilmiştir. Bu etkilerin, tetrasiklinlerin topikal uygulanmasıyla, düşük dozaja bağlı olarak ortaya çıkması pek mümkün görülmemekle beraber bu olasılıkların göz önüne alınması gerekebilir. Topikal tetrasiklinlerin gebe kadınlarda kullanılmasıyla ilgili kontrollu bir çalışma mevcut değildir. Gebe kadınlarda sistemik yoldan tetrasiklinlerin uygulanması ise fetüste iskelet gelişimi ve kemik büyümesinde gerilemeye neden olmaktadır. Bu nedenlerle topikal tetrasiklinler, gebelik sırasında en azından, tetrasiklin kullanılmasıyla elde edilecek olası yararlar potansiyel riskleri göze almayı haklı kılacak düzeyde ise kullanılmalıdır. Topikal olarak uygulanan tetrasiklinlerin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak sistemik olarak uygulama sonrasında süte geçtikleri bilinmektedir. anne sütüyle beslenen bebeklerdeki ciddi yan etki potansiyeli nedeniyle bu ilacın uygulanmasının anne sağlığı yönünden önemi göz önüne alınarak tedavinin kesilmesi veya süt verilmesinin durdurulması arasında tercih yapılmalıdır. Topikal oksitetrasiklin preparatlarının araç kullanma ve makine işletme becerileri üzerine beklenen herhangi bir etkisi yoktur. Ancak, oftalmik merhemin uygulanmasından hemen sonra kısa süreli bir görme keskinliğinde azalma ortaya çıkabilir.

 

Yan Etkileri:

Düşük toksisiteli bir antibiyotiktir. Kontakt dermatit dahil olmak üzere, kişisel aşırı duyarlılığa bağlı alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tür reaksiyonlar görülecek olursa tedavi kesilmelidir. Oftalmik tetrasiklin müstahzarlarıyla lakrimasyonda artma, geçici bir batma veya yanma ve yabancı cisim hissi sıkça ortaya çıkabilmektedir.