1ilaç

MONOVİT-D3 Oral Damla

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 50000 IU/15 ml

 

Piyasa Şekilleri:

15 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

1 ml solüsyon 25 damladır. Çocuklarda önleyici günlük doz: 500-1000 IU (4-8 damla)'dir. Hastalık durumlarında bu doz artırılır. Raşitizmin önlenmesi ve süt çocuklarındaki kemik teşekkülü bozukluklarında 2 haftadan 1 yaşa kadar olan sürede 500-1000 IU (4-8 damla) uygulanır veya 1. haftanın sonunda 200000 IU vitamin D3 verilir. 6. haftadan sonra günde 1000 IU (8 damla) vitamin D3 verilerek profilaksiye devam edilir. Raşitizm tedavisinde: Hastalık belirtileri ortadan kalkıncaya kadar günde 10000 IU vitamin D3 verilir. Osteomalasi tedavisinde: Günde 10000 IU vitamin D3 uygulanır. Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.

 

 

Endikasyonları:

Raşitizm, osteomalasi, plörezi, kemik ve mafsal tüberkülozu, psoriasis, lupus vulgaris, yaygın ekzema; çocuklardaki diş çıkarma güçlükleri ve yaz ishallerinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ağır hipertansiyon, ileri derecede arteriyoskleroz ve aktif akciğer tüberkülozunda uzun süre yüksek dozlarda kullanılması kontrendikedir.

 

Uyarılar:

D3 vitamininin devamlı kullanılmasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Günlük ihtiyaç 400-800 IU'dir. Bunun üzerindeki dozlar entoksikasyon yapabilir. Hamile kadınlarda mutad doz düzeyinde güvenilir olup olmadığı bilinmediğinden hamilelik sırasında kullanılmaları önerilmez.

 

Yan Etkileri:

Uygulamaların çok kısa aralarla yapılması ve tedavi süresinin kontrolsüz uzatılması ile ortaya çıkabilen belirtiler, poliüri, polidipsi, hiperkalsiüri, hiperkalsemi, ateş, bulantı, rezidüel azotun yükselmesi ve anüridir.