1ilaç

FAGASTRİL Film Tablet

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Famotidin

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg: 60 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Aktif duodenal ülserde önerilen doz gece yatmadan önce tek doz halinde 40 mg'dır. 4 hafta kullanılır ve daha sonra idame tedavisi olarak 20 mg kullanılır. Aktif gastrik ülserde önerilen doz, gece yatmadan önce tek doz halinde 40 mg'dır. Zollinger-Ellison sendromu, multipl endokrinadenomlar gibi hipersekresyon durumlarında çoğunlukla önerilen doz 6 saat ara ile 20 mg'lık doz ile başlanmasıdır. Ağır vakalarda 6 ssat ara ile 160 mg'a kadar varan doz uygulamasına geçilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Mide ülseri, duodenum ülseri, mide ve duodenum ülserlerinin nükslerinin profilaksisi, gastroösofajial reflü hastalığı ve buna bağlı reflü ösofajit tedavisinde, Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı mide asidi sekresyonu görülen hastalıklarda endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Famotidine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Famotidin laktasyon döneminde kullanılmaz ve 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. Gastrik ülserde, famotidin ile tedaviye başlamadan önce ülserin habis olup olmadığı saptanmalıdır. Mide kanserinde, H2 histamin antagonistleri, mide kanseri semptomlarını hafifletmekte ve bu şekilde teşhisini geciktirdiğinden, habis yapılı ülserler tedavinin dışında tutulmalıdır. Böbrek fonksiyon yetersizliğinde tedbirli kullanılmalıdır. Kreatin klirensinin 10 ml/dakikanın altına düşmesi halinde günlük dozaj azaltılmalıdır. Gebelerde kullanılması mutlaka gerekiyorsa tıbbi kontrol altında verilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Nadiren baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık veya diyareye rastlanabilir. Daha nadir olarak ağız kuruluğu , mide bulantısı, deri kızarıklıkları, karın ağrısı, iştahsızlık ve yorgunluğa neden olabilir. Kaşıntı, ürtiker, karaciğer enzimlerinde anormallikler, kolestatik sarılık, anaflaksi, anjiyoödem, artralji, ateş, çarpıntı, asteni, orbita ödemi, konjonktivada kızarıklık, parestezi, grandmal epilepsi, depresyon, anksiyete, libido azalması, bronkospazm, kulak çınlaması, tat almada bozukluk, yüzde kızarıklık, trombositopeni görülebilir.