1ilaç

CİTEXAM Film Tablet

Koçak Farma

 

Formüler > M.S.S > Antideprasan İlaçlar > SSRI'ler > Sitalopram

 

 

Etken Madde(ler):

Sitalopram hidrobromür

 

Piyasa Şekilleri:

20 mg: 28 film tablet
40 mg: 28 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Depresyon tedavisi: Yetişkinler: Başlangıç dozu olarak günde 20 mg uygulanır, genellikle günde 40 mg'lık dozla devam edilir. Doz artışına, günde 20 mg'lık dozun 1 hafta kullanımından sonra başlanır. Hiçbir çalışma günde 60 mg'lık dozun günde 40 mg'lık doza üstünlük sağladığını göstermemiştir. Günde en fazla 60 mg'lık doza çıkılabilir. Günde bir kere istenilen zamanda ve durumda kullanılır (yemeklerden önce veya sonra). Yaşlı hastalar (65 yaş üstü): Önerilen günlük doz, günde 20 mg'dır. Her hastanın bireysel yanıtı ve depresyonun ciddiyetine göre doz en fazla günde 60 mg'a çıkartılabilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günde 30 mg'lık dozun üzerine çıkılmamalıdır. Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Panik bozukluk tedavisi: Yetişkinler: Önerilen doz, günde 10 mg ile başlayarak 1 hafta sonra günde 20 mg'dır. Gerekirse doz, günde 60 mg'a çıkartılabilir. Yaşlı hastalar: Önerilen doz, günde 10 mg ile başlayarak 1 hafta sonra günde 20 mg'dır. Hastanın gösterdiği yanıta göre  doz, günde 40 mg'a çıkartılabilir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi: Yetişkinler: Günde 10-40 mg'dır. Tedavisi süresi: Antidepresan etki 2-4 hafta sonra başlar. Antidepresanlarla tedavi semptomatik olduğundan relapsları önlemek için 6 ay ya da daha uzun süre kullanılmalıdır. Panik bozukluk tedavisinde kullanıldığında 3 ay sonra maksimum etki gösterir. Tedavi bırakılacağı zaman ilaç birkaç hafta içinde azaltılarak kesilmelidir. Manik faza giren hastada tedavi sonlandırılmalı ve hasta bir nöroleptik ile tedavi edilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi, agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Sitaloprama aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

MAO inhibitörü alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmelidir. MAOI ile tedavi, Sitalopramın kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir. Hasta manik faza girerse, Sitalopramla tedavi kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir. Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, deprese hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir. Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında artan anksiyete semptomları gösterebilir. Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde genellikle kaybolur. Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir. İlacın güvenlik ve etkinliği çocuklarda saptanmadığından önerilmemektedir. Hamilelik ve laktasyon sırasında güvenilirliği saptanmamıstır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların, eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa Sitalopram ile tedavi edilmeleri önerilmez. Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer. Entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir. Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

İstenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır. En yaygın yan etkiler; ağız kuruluğu , bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur. Ender vakalarda konvulsiyon ortaya çıkmıştır. Normalde klinik önem taşımayan biçimde kalb hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalb hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Sitalopram ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere (serotonin sendromu) neden olabilir. Sumatriptanın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden Sumatriptan ile aynı anda Sitalopram kullanılması önerilmez. Simetidin Sitalopramın ortalama plazma sabit düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Bu nedenle yüksek doz Simetidin ile birlikte kullanıldığında, Sitalopram doz aralığının üst sınırına, dikkatli olunması önerilmektedir. Sitalopram ve EKT'nin birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır.