1ilaç

PİRAZİNİD Tablet

Koçak Farma

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Tüberküloz İlaçları  > Pirazinamid

 

 

Etken Madde(ler):

Pirazinamid 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Pirazinid, tüberküloz tedavisinde tek başına kullanılmamalı daima başka antitüberküloz ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır. Ortalama erişkin dozu: 15-30 mg/kg/gün olup total doz günde 3-4 doza bölünerek verilebilir. Ayrıca bazı uygulamalarda total dozun bir defada verilmesi de önerilmektedir. Günlük doz 3 gramı geçmemelidir. İlaç yemeklerden 1 saat önce yada 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır. Pirazinid genellikle tüberküloz tedavisinin ilk 2 ayında kullanılır.

 

 

Endikasyonları:

Pirazinamid, bir nikotinamid analoğu olup, M. tuberculosis üzerinde bakterisid etki gösteren bir ajandır. Tüberkülozun tüm formlarının tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Pirazinamid'e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, ciddi karaciğer hastalığı bulunanlarda ve akut gut hastalığında kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Pirazinamid tedavisine başlanmadan önce ve tedavi sırasında her 2-4 haftada bir hastaların serum ürik asit ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Pirazinamid, üratların renal atılımını inhibe ettiğinden, asemptomatik hiperürisemiye neden olabilir. İlacın karaciğer üzerine toksik etkileri olabileceğinden karaciğer hastalığı geçirmiş veya alkol bağımlıları gibi toksik hepatit riski yüksek olan hastaların yakın takibi yapılmalıdır. Karaciğer hasarı bulgusu veya hiperürisemiyle birlikte akut gut artiriti saptanan hastalarda ilaç derhal kesilmelidir. Diyabetik hastalarda, diyabet tedavisi güçleşebileceğinden, ilaç çok dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetersizliği olan hastalar yakın takip edilmelidir. Fetus üzerine etkileri tam olarak bilinmediğinden sadece hamilelikte gerçekten ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılmalıdır. İlacın süte az miktarda geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirenlerde ya ilaç kesilmeli yada emzirme yapılmamalıdır. Çocuklarda kullanımının güvenliği tam olarak saptanmamıştır. Bu nedenle tedavinin esasını teşkil etmedikçe kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Pirazinamidin en sık görülen yan etkisi hepatotoksisitedir. Serum transaminazlarında geçici yükselmeler, sarılık, hepatit ve ateş, iştahsızlık, kırıklık, karaciğer hassasiyeti, hepatosplenomegali belirtileri olan bir sendromun görülebileceği bildirilmiştir. Nadiren karaciğerin akut sarı atrofisi oluşabilir. Hepatotoksisitenin doza bağımlı olduğu düşünülmektedir ve tedavinin herhangi bir döneminde oluşabilir. Bulantı, kusma, diyare, ateş, porfiri, dizüri, gut, trombositopeni, sideroblastik anemi, artralji, miyalji, rash, ürtiker, kaşıntı, fotosensivite diğer yan etkileridir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Probenesid ile birlikte kullanımı renal atılımını azaltır.