1ilaç

DİDRONAT Tablet

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Etidronat disodyum

 

Piyasa Şekilleri:

400 mg (PMO): 30 tablet, 200 mg: 60 tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Didronat yemeklerden 2 saat önce su veya meyve suyu ile alınabilir; süt gibi kalsiyumca zengin gıdalarla alınmamalıdır. Paget Hastalığında: Başlangıç dozu en fazla 6 aylık bir periyot için günde maksimum 5 mg/kg olup tek doz halinde alınmalıdır. 10 mg/kg/günden fazla doz uygulaması osteomalasi riski nedeniyle tercih edilmemekle birlikte daha az dozlarla sonuç alınamıyorsa artan kemik turnoverini durdurmak için uygulanabilir; bu durumda maksimum tedavi süresi 3 aydır. Paget hastalığında tedavinin devamı için 3 ay ara verip biyokimyasal analizler yapılmalı eğer gerekiyorsa dozaj ve süre ilki gibi olmalıdır. Heterotopik Ossifikasyon: Kalça çıkığı olan hastalar ameliyattan 1 ay önce ve 3 ay sonrasına kadar 20 mg/kg/gün, belkemiği zedelenmesinde önce 2 hafta süre ile 20 mg/kg/gün uygulanır, sonra dozaj 10 mg/kg/gün'e indirilir ve bu 10 hafta sürer. Tedaviye zedelenmeden hemen sonra başlanmalıdır. Genel olarak maksimum doz 20 mg/kg/gün'dür. Postmenepozal osteoporoz: 15 gün süre ile günde 400 mg bunu takiben 2,5 ay süre ile 1000 mg/gün kalsiyum ve/veya 400 IU/gün D vitamini alınarak bir kür tamamlanır, kürlere devam edilir. Tedavi 2-3 yıl sürer.

 

 

Endikasyonları:

Yetişkinlerde ağrılı veya ağrısız Paget hastalığında ve kalça çıkığı veya belkemiği zedelenmesine bağlı heterotopik ossifikasyonda ve hiperkalsemi tedavisinin sürdürülmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, hiperkalsemili kişilerde ve etidronata karşı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra gerekiyorsa kullanılmalıdır. Osteoporoz tedavisinde 3 aylık tedaviler önerilir. Bu 3 aylık devreler en az 3 yıl devam eder. Osteoporoz tedavisi gören hastalar dengeli beslenmeye dikkat etmeli ve yeterli miktarlarda kalsiyum ve/veya D vitamini almalıdırlar. Gebelerde, insan ırkı formasyonunda bir bozukluk saptanmamakla birlikte, gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Etidronatın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelerde kullanımı önerilmez. Çocuklarda güvenli ve etkin kullanımı konusunda henüz yeterli çalışmalar yapılmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Bulantı ve diyare görülebilir. Yüksek dozlarda (20 mg/kg/gün) ve 6 aydan fazla aralıksız kullanıldığında osteid mineralizasyonuna engel olur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Birlikte alındığında kalsiyum, magnezyum ve alüminyum içeren antasitler ve mineral içeren vitamin müstahzarları etidronatın mideden emilimini azaltır. Mineralizasyon zorluklarına neden olan ürünlerle birlikte verilmemelidir.