1ilaç

DANASİN Kapsül

Koçak Farma

 

Etken Madde(ler):

Danazol

 

Piyasa Şekilleri:

200 mg: 100 kapsül, 50 mg: 100 kapsül, 100 mg: 100 kapsül içeren plastik ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz endometriyozis ve buna bağlı kısırlıklarda 200-800 mg'dır. Tedaviye günde 200-400 mg gibi düşük dozla başlanmalıdır. Semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde doz 800 mg'a kadar yükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse 9 aya kadar uzatılabilir. İyi huylu meme hastalıklarında günde 100-400 mg doz uygulanıp semptomlar 30-60 gün içinde kaybolmadığı takdirde dozaj 800 mg'a kadar yükseltilmelidir. Tedavi süresi 3-6 aydır. Gerekirse 9 aya kadar uzatılabilir. Menorajide 12 hafta süreyle genellikle günde 200 mg (bazı olgularda 400 mg) uygulanır. Bütün bu endikasyonlarda tedaviye menstürasyon esnasında başlanmalı ve ayrıca hastanın hamile olup olmadığı saptanmalıdır. Jinekomastide günlük doz hastanın yaş ve vücut ağırlığına bağlı olarak 200-800 mg arasındadır. Herediter anjiyonörotik ödemde başlangıçta günde 400 mg ve 2 aylık bir atak görülmeyen dönemden sonra günde 300 hafta 200 mg uygulanır. Primer konstitüsyonel erken pubertede günlük doz 100-400 mg arasındadır. Bütün bu endikasyonlarda günlük doz iki eşit miktarda uygulanmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Endometriyozis: Hormonal düzenleme yoluyla, benign endometriyozisin tedavisinde endikedir. Fibrokistik Meme Lezyonları: Semptomatik fibrokistik meme lezyonlarından ağrı ve acı duyulması, overiyal fonksiyonun inhibe edilmesini gerektirecek şiddetlerde olabilir. Nodozitelerin,ağrı ve acının giderilmesinde etkilidir. Hastaya bu ilacın kullanılması esnasında önemli hormonal değişikliklerin görülebilir, ancak bunlar tedavinin kesilmesiyle tamamen kaybolur. Herediter Anjiyoödem: Kadın ve erkeklerdeki her tip anjiyoödem ataklarının profilaksisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Teşhis konamamış anormal genital kanamalar; hepatik, renal ve kardiyak fonksiyonların bariz şekilde bozulmuş olduğu haller; hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Hasta tedavi esnasında hamile kalırsa, ilacın uygulanması hemen kesilmelidir. Sürekli ilaç kullanımı fetüste androjenik etkiler gösterir, femal fetüste kitoral hipertrofi ve eksternal genitalia'da labial fusion oluşabilir. Fibrokistik meme lezyonlarının tedavisine başlamadan önce, bir karsinoma ihtimali ekarte edilmelidir. Uzun süreli deneyimler kısıtlıdır. 17-pozisyonu alkil ihtiva eden diğer steroidlerin uzun süreli kullanımında belirgin toksik etkiler söz konusudur (kolestatik ikter, hepatik peliyozis). Bu nedenle, uzun süreli tedavi esnasında, benzer toksik tesirlerin oluşabileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Eğer tedaviye travma, stres veya başka bir nedene bağlı olarak anjiyoödem ataklarının arttığı bir dönemde başlanmışsa, bu ataklar azaldığında dozun azaltılması veya tedaviye son verilmesi için denemeler yapılmaktadır. Hastalar, ilacın virilizan etkileri hakkında etraflıca uyarılmalıdırlar. Bazı androjenik etkiler, ilaç kesildiği halde bile, kaybolmazlar. Belirli derecelerde sıvı retansiyonuna neden olabileceğinden epilepsi, migren, kardiyak ve renal disfonksiyon hallerinde bu faktör gözönünde tutulmalıdır. Bazı hastalarda hepatik fonksiyon bozuklukları rapor edildiğinden, tedavi edilen kişiler periyodik karaciğer fonksiyon testlerine tutulmalıdır. Bilhassa puberte dönemindeki erkek çocuklar ve gençlerde her 3-4 ayda bir meninin hacmi, viskozitesi, spermlerin adedi ve motilitesi kontrol edilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Akne, ödem, hafif derecede hirsutizm, meme hacminde küçülme, sesin kalınlaşması, deri ve saçtaki yağ miktarının artması, kilo alma ve nadir olarak da klitoral hipertrofi veya testiküler hipertrofi görülmüştür. Ayrıca yüz ve boyunda kızarma, terleme, kaşıntı ile velirgin vajinit, vajinal salgıda azalma yanma ve vajinal kanamalar, nervözite ve emosyonel Iabilite gibi hipotestrojenik belirtiler rapor edilmiştir. Günde 400 mg'ın üstündeki dozlarda serum enzimleri değerlerinde yükselmeler ve/veya sarılık ile başlayan hepatik fonksiyon bozuklukları bildirilmiştir. Allerjik Reaksiyonlar: Deri döküntüleri ve nadiren nazal konjesyon. Santral Sinir Sisteminde: Baş dönmesi, baş ağrısı, uyku bozuklukları, yorgunluk, tremor, nadiren de ekstremitelerde paresteziler, görme bozuklukları, anksiyete, depresyon, iştahta değişiklikler, ürpermeler. Gastrointestinal Sistemde: Gastroenterit ve nadiren de bulantı, kusma, konstipasyon. Kan ve İskelet Sisteminde: Kas krampları veye spazmları, eklemlerde hareket zorluğu, eklem ödemleri, sırt ense ve bacaklarda ağrılar, nadiren de carpal tunnel sendromu. Ürogenital Sistem: Nadiren hematüri. Diğerleri: Diyabetik hastalarda insülin miktarında artma ve anormal glikoz tolerans testleri, saç dökülmesi, libidoda değişiklikler, kan basıncında yükselme ve nadiren de peIviste ağrı.

 

İlaç Etkileşimleri:

Varfarin ile stabilize edilen hastalarda protrombin zamanında uzamalar olduğu rapor edilmiştir.