1ilaç

ORAL POLIOMYELITIS BİO FARMA Aşı

Keymen

 

Etken Maddeler:

Sabin Tipi poliomyelitis virüsü (Canlı attenüe) 1 doz

 

Piyasa Şekilleri:

20 doz'luk 50 aşı içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

6 haftalıktan itibaren bebekler, çocuklar ve adölesanlar için doz 0.1 ml'dir (2 damla). Sadece ağız yoluyla verilmelidir. Çok dozlu şişeden iki damla aşı , damlalık yoluyla doğrudan ağız içerisine verilir. İlk doz yaşamın 6. haftasından itibaren verilebilir ve 4'er haftalık 3 dozdan sonra 18. ayda rapel şekilde uygulanması önerilir.

 

 

Endikasyonları:

Polio virüs tip 1, 2 ve 3'e bağlı enfeksiyonlara karşı infantların, duyarlı çocukların ve erişkinlerin aktif bağışıklamasında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Akut ağır ateşli hastalık veya kalıcı diyare ya da kusması olan kişilerde ertelenmelidir. Primer ve sekonder immün yetmezliği olan kişilere uygulanmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

Başağrısı, kusma ve diyare gibi nonspesifik belirti ve bulguların ortaya çıkması arasındaki ilişki aşılananlarda ve onlarla yakın temasta bulunduğu kişilerde gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılarıyla bağışıklama şemasına uyum gösteriyorsa aynı zamanda uygulanabilir. Aksi takdirde iki canlı atenue virüs aşısının uygulaması arasında an az bir aylık bir aralık olmalıdır. Aşı eğer vahşi poliovirüsler ile belirgin bir enfeksiyon riskine maruz kalmışsa gebe kadınlara uygulanmamalıdır.