1ilaç

HEBERBIOVAC Aşı

Keymen

 

Etken Maddeler:

Hepatit B virüsünün yüzey antijeni (HBsAg) (rekombinant) 20 mcg/1 doz (1 ml)

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 10 aşı içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler ve 10 yaşından büyük çocuklarda; 20 mcg'lık doz. Yenidoğanlar ve 10 yaşına kadar çocuklarda; 10 mcg'lık doz. İki değişik uygulama takvimi vardır: 1 ay ara ile iki dozdan 6 ay sonra üçüncü dozun yapılması (0-1-6). 1'er ay ara ile 3 dozun yapılması (0-1-2). Ani enfeksiyon riski varsa, bu takvim önerilmektedir. Aşı deltoid bölgeye veya yenidoğanlarda kolun anterolateral bölgesine derin intramüsküler enjeksiyon olarak yapılmalıdır. İmmünsüprese hastalarda, koruyucu antikor seviyeleri elde edilemeyebilir ve daha yüksek dozlar (genellikle normalin iki katı) gerekebilir. Rapel Doz: Önerilen iki aşılama takviminden biri uygulanmış, aşılı bireyler ile yapılan takip kohort çalışmalarında koruyucu düzeylerin 5 yıl devam ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle en azından bu süre içinde rapel doza gerek yoktur. Hastalığın inkübasyon dönemi dikkate alındığında ve Heberbiovac HB uygulamasına hızlı ve etkili immün yanıt alınması nedeniyle, bağışıklanmış bireylerde beş yıldan önce rapel doz ile destek ihtiyacına gerek yoktur. Halihazırda, yüksek enfeksiyon riski altındaki bağışıklanan ve 10 IU/l titrelerin altında olan veya 0-1-2 takvimi almış bireylerin, 12 ay sonra rapel doz almalarına gerek kalmadığı düşünülmektedir.

 

 

Endikasyonları:

Hepatit-B virüsü enfeksiyonuna karşı aktif bağışıklamada endikedir. Hepatit-D enfeksiyonlarına karşı korunma da beklenebilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Aşının herhangi bir komponentine aşırı duyarlılık ve ciddi ateşli enfeksiyonlularda kontrendikedir. Gebelerin aşılanmaması önerilmektedir. Diyalizdeki hastalarda ve immün sistem yetmezliği olanlarda daha sık aralıklarla uygulanmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Enjeksiyon yerinde duyarlılık, eritem, şişkinlik, ateş, baş ağrısı, bulantı ve halsizlik gibi yan etkiler görülebilir.