1ilaç

RAPİFEN Ampul

Johnson&Johnson

Önemli:

Bu ürün KIRMIZI REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Alfentanil hidroklorür 0.5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul, 10 ml'lik 5 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

İntravenöz uygulama içindir. Her hastada ayrı ayarlanmalıdır. Önerilen doz: Erişkinler: Spontan solunum; başlangıç 500 µg (1 ml), destek 250 µg (0.5 ml). Ventilasyon desteği; başlangıç 30-50 µg/kg, destek 15 µg/kg. Çocuklar: Ventilasyon desteği; başlangıç 30-50 µg/kg, destek 15 µg/kg. Yaşlı ve güçten düşmüş hastalara daha düşük veya daha seyrek aralıklarla doz verilebilir (seyreltme gerekebilir).

 

 

Endikasyonları:

Anesteziden önce ve anestezi sırasında analjeziyi desteklemek. Kısa süreli prosedürler ve ayakta yapılan cerrahiler. Bolus ve sonrasında destekleyici dozlar veya sürekli infüzyonla verildiğinde orta ve uzun süreli prosedürler. Çok yüksek dozlarda ventilasyonu sağlanmış hastalarda anestezide indüksiyon ajanı olarak kullanılabilir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Ventilasyon yapılmadığında obstrüktif solunum yolu hastalığı veya solunum depresyonu. Monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte veya bu ilaçların kesilmesinden sonraki 2 hafta içinde kullanım. Yenidoğanda solunum depresyonu olasılığına bağlı olarak sezaryen ameliyat sırasında kordon kesilmeden önce veya travay sırasında uygulama. Alfentanil ve diğer morfinomimetik ajanlara karşı tolerans göstermeyen hastalar.

 

Uyarılar:

Kan basıncında geçici düşüş olabilir. Bradikardi oluşturabilir. Kalp hızı ve kan basıncı dikkatle izlenmelidir. Kas katılığını arttırabilir. Hastaların, uygulamayı izleyen 24 saat içinde araba veya makine kullanmamaları önerilmelidir.

 

Yan Etkileri:

Solunum depresyonu, apne, kas sertliği ve bradikardi gibi yan etkiler görülebilir. Alışkanlık yapabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Ketokonazol, itrakonazol, ritovanir alfentanil metabolizmasını inhibe edebilir. Bu, uzamış ya da gecikmiş solunum depresyonu riskini arttırabilir. Beta-blokerler veya anestezik ajanlar gibi ilaçlarla tedavi, bradikardi veya hipotansiyona zemin hazırlayabilir. Non-vagolitik kas gevşeticilerle birlikte verildiğinde bradikardi ve olasılıkla asistol oluşabilir. Diğer narkotikler veya MSS depresanları alfentanil ile birlikte kullanılırsa, ilaçların etkilerinin aditif olması beklenebilir.