1ilaç

PSORCUTAN Beta Pomad

Intendis

 

Etken Maddeler:

Betametazon dipropiyonat 0.05 %, Kalsipotriol 0.005 %

 

Piyasa Şekilleri:

30 g'lık tüplerde.

 

Kullanım Şekli:

Psorcutan Beta etkilenen bölgeye 4 haftaya kadar günde 1 defa uygulanır. Kalsipotriol için maksimum haftalık dozun 100 g'ı geçmemesine dikkat edilmelidir. İçerdiği kortikosteroid nedeniyle lezyonları vücut yüzeyinin %30'undan fazla yer kaplayan hastalarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda kullanımı hususunda deneyim yoktur.

 

 

Endikasyonları:

Psoriasis vulgarisin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı olduğu bilinen aşırı duyarlılıkta ve kalsipotriol içeriği nedeni ile bilinen kalsiyum metabolizması bozukluğu olan hastalarda kontrendikedir. Derinin viral lezyonları, fungal ve bakteriyel deri enfeksiyonları gibi durumlarda, kortikosteroid içeriğinden dolayı kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Pomat yüzde kullanılmamalıdır. Pomadın yüz ile temasını önlemek için, her uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır. Şayet maksimum haftalık doz aşılırsa, kalsipotriol içeriği nedeni ile hiperkalsemi oluşabilir. Tedavi kesildiğinde, serum kalsiyumu hızla normale döner. Sistemik emilim nedeni ile topikal kortikosteroid tedavisi sırasında da, sistemik kortikosteroid tedavisi ile alakalı adrenokortikal supresyon veya diabetes mellitusun kötüleşmesi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Geniş hasarlı deri bölgelerine ve kapalı pansumanla uygulanmasından kaçınılmalıdır, bu kortikosteroidlerin sistemik emilimini artırır. Yeterli deneyim olmadığından ağır karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Çocuk hastalarda HPA (hipotalamik pituiter adrenal) supresyonuna dikkat edilmelidir. Gebelik kategorisi C'dir. Hayvan deneyleri kalsipotriol ile teratojenik etki göstermemiş fakat kortikosteroidli çalışmalar teratojenik etki göstermiştir. Bu bulguların insan için önemi bilinmemektedir. Zorunlu olarak kabul edilmediği sürece gebelik ve emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

En sık rastlanan yan etki kaşıntı olmuştur. Kalsipotriol ile alakalı olarak görülebilir başka reaksiyonlar da bildirilmiştir ve geçici lokal irritasyon, dermatit, eritem ve psoriasisin alevlenmesini içermektedir. Kortikosteroidlerin topikal kullanımı, özellikle uzun süre kullanımda cilt atrofisi, teleanjiektazi ve strialara neden olabilir. Diğer glukokortikoidlerde olduğu gibi; seyrek de olsa, follikülit, hipertrikoz, perioral dermatit, allerjik kontakt dermatit ve depigmentasyon meydana gelebilir. Kalsipotriole bağlı hiperkalsemi veya kortikosteroidlerin adrenal korteksi inhibe etmesi gibi sistemik etkiler, pomadın lokal uygulanmasından sonra çok seyrek olarak ortaya çıkabilir.