1ilaç

POSTUİTRİN Fort Ampul

I.E.Ulugay

 

Etken Madde(ler):

Oksitosin 5 IU

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik 3 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Ağrı yetersizliğinde her 30 dakikada bir 1/2-2 ünite i.m veya dakikada 5-50 damla (500 ml'lik %5'lik dekstroz içinde 5 ünite), postpartum atonik kanamalarda 5-10 ünite i.m. veya 500-1000 ml plazma içinde 10-15 ünite, lochiometrada 5 ünite ve süt boşaltımında 2 ünite uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Doğumda primer ve sekonder ağrı zaafı (inersia); geciken doğumda ağrıları başlatmak, gebelik toksikozu ve Rh uyuşmazlığında fetüsün hayatı tehlikeye girerse suni oIarak doğumu başlatmak, fetüsün uterus içinde ölümü halinde gebeliği sona erdirmek, doğum sonu atonisi ve kanamaları; abortus inkompletus, abortus incipiens, emziren kadınlarda süt boşaltımını sağlamakta endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlaca aşırı duyarlılık, distosi (güç doğumlar), uterusun dayanıksızlığı veya çok fazla genişlemesi, uterusun hipertonisi ve doğum pek yakın değilse, annede kardiyovasküler bozukluklar veya ağır doğum toksemisi, amnioz sıvısı embolisine yatkınlık (fetüsün ölmüş olması, plasenta arkası hematomlar) ve plasenta previada kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Doğumun uyarılması ve başlatılması amacıyla i.v. perfüzyonla uygulanması önerilmektedir. Talimatlara uygun uygulamalarda ve yeterli hasta takiplerinde bile, nadir de olsa uterusu oksitosine aşırı duyarlı kişilerde hipertonik kontraksiyonların meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Doğum kanamaları ve doğum sonrası atoni durumunda oksitosin uygulamasından önce rahimin boş olmasına dikkat edilmelidir. Hamilelerde 1. ve 2. trimesterde abortus oluşturulması dışında oksitosin kullanımına dair bilinen bir endikasyon yoktur. Oksitosinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Yan Etkileri:

Ender olarak bulantı, kusma, kalp ritm bozuklukları; daha da seyrek olarak uzun süren perfüzyonda ortaya çıkan antidiüretik etkiye bağlı olarak annede su intoksikasyonu ve aynı nedenle yeni doğanda hiponatremi olasılığı vardır. Hızlı i.v. enjeksiyondan sonra yüzde kızarma ile geçici ani hipotansiyon ve refleks taşikardi gözlenebilir. Çok nadir olarak bazı kişilerde anafilaktoid reaksiyonlar ve hatta anafilaktik şok görülme olasılığı mevcuttur.

 

İlaç Etkileşimleri:

Siklopropan veya halotan gibi bazı gaz anestezikler oksitosinin hipotansör etkisini artırabilir ve uterotonik etkisini azaltabilirler. Peridural anestezi sırasında veya sonrasında oksitosin sempatomimetiklerin vazokonstriktör etkisini potansiyelize edebilir. Prostaglandinlerin oksitosinle birlikte kullanımında bu aktif maddelerin biri diğerinin etkisini potansiyelize edebilir.