1ilaç

FLUXUM Enjektör

Gürel

 

Etken Maddeler:

Parnaparin

 

Piyasa Şekilleri:

6400 IU/0.6 ml: 0.6 ml'lik 2 enjektör, 3200 IU/0.3 ml: 0.3 ml'lik 2 enjektör, 4250 IU/0.4 ml: 0.4 ml'lik 2 enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Genel Cerrahide: Ameliyattan 2 saat önce 0.3 ml (3200 IU aXa) bir subkutan injeksiyon. Sonra her 24 saatte bir en az yedi gün. Hemokoagülasyon testi zorunlu değildir. Yüksek tromboembolik risk olan hastalar ve ortopedik cerrahide. Ameliyatdan 12 saat önce ve sonrasında 0.4 ml (4250 IU aXa) bir subkutan injeksiyon, sonra ameliyat sonu safhada günde 1 injeksiyon. Tedavinin süresi en az 10 gündür.

 

 

Endikasyonları:

Akut veya kronik böbrek yetersizliği ile ilişkili olarak, hemodiyaliz ve hemofiltrasyon sırasında ekstrakorporeal sistemdeki pıhtılaşmanın önlenmesinde; akut derin ven trombozu ve/veya pulmoner emboli tedavisinde; unstable koroner damar hastalığının (örneğin unstable angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Heparine karşı aşırı duyarlılık; akut gastrointestinal ülser ve beyin kanaması; ciddi koagülasyon bozuklukları; septik endokardit; merkezi sinir sistemi, göz ve kulak ile ilgili travmalar ve cerrahi girişimlerde kontrendikedir. Heparin varlığında, in vitro pıhtılaşma testi pozitif sonuç vermiş olan trombositopeni hastalarında kontrendikedir. Akut derin ven trombozu tedavisi altındaki hastalarda uygulanan rejyonel anestezide kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Trombositopenide, trombosit bozukluklarında, ciddi böbrek ve karaciğer yetersizliklerinde, kontrol altına alınamayan hipertansiyonda, hipertansif veya diyabetik retinopati ile heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparinlere aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Ayrıca yeni operasyon geçirmiş hastalarda yüksek doz kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Günde 2500-5000 IU kullanıldığında vücutta birikime yol açmaz ve etkisinin izlenmesi zorunlu değildir. APTT veya trombin zamanı gibi koagülasyon testlerini ancak orta derecede uzatır. Etkisinin izlenmesinde anti-Xa tayini önerilir. Unstable koroner damar hastalığı (örneğin unstable angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) olan hastalarda transmural miyokard enfarktüsü görüldüğünde, trombolitik tedavi de gerekebilmektedir. Bu durum, tedavinin kesilmesini gerektirmez, ancak kanama riskini arttırabilir. Hamileliğin gidişinde, fetus ve yeni doğan sağlığında belirgin zararlı etkisi bilinmemekteyse de, ilacın yararı ile muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Plasenta bariyerini aşıp aşmadığı ve süte geçip geçmediği konusunda yeterli bilgi mevcut değildir.

 

Yan Etkileri:

Yüksek dozların kullanıldığı durumlarda kanama görülebilir. Enjeksiyon alanında cilt altı hematomları gözlenebilir. Trombositopeni, cilt nekrozu, allerjik reaksiyonlar ve kanamalar nadirdir. Transaminazlarda (ASAT, ALAT) hafif ya da orta derecede geçici yükselmeler görülebilir. Birkaç anafilaksi reaksiyonu gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Asetil salisilik asit, vitamin K antagonistleri ve dekstran gibi hemostazı etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılması antikoagülan etkisini daha da artırabilir. Antihistaminikler, dijital glikozitler, tetrasiklinler ve askorbik asitle birlikte kullanıldığında antikoagülan etki azalır. Özellikle kontrendike olduğu belirtilmedikçe, unstable koroner damar hastalığı (örneğin unstable angina ve Qdalgasız miyokard enfarktüsü) olan hastalara düşük doz asetilsalisilik asit oral yoldan verilmelidir.