1ilaç

LIPIODOL Ultra Fluide Ampul

Guerbet

 

Etken Maddeler:

İyot 480 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik 1 ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Hastanın durumuna göre intraventriküler veya parenteral olarak kullanılır. Doz uygulaması uzman kişilerce yapılmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Lenfografi, histerosalpingografi, sialografi ve fistülografide kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Kontrast maddeler veya iyoda karşı, duyarlılığı olanlarda, yakın zamanda hemoraji geçirenlerde kullanılmamalıdır. İntravenöz ya da intraarteriyel yolla kullanılmamalıdır. İntratekal verilmemelidir. Akut kulak altı bezi iltihaplarında, sialografide kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Lenfografide, kardiyorespiratuvar yetmezlik hali olanlarda ve bilhassa yaşlı hastalarda tetkik yapılmamalı veya doz ayarlaması ile pulmoner kapillerde zorunlu olarak geçici bir emboli oluşacağı bilinci ile yapılmalıdır. Kemoterapi veya radyoterapilerden sonra ganglionlar büyük ölçüde küçülecek ve kontrast maddeyi az tutacaklar, bu hallerde zerk edilecek dozu azaltmak gerekir. Zerk esnasında skopik veya radyolojik kontrol fazla ilaç vermeyi önleyecektir. Histerosalpingografik tetkik regl veya menstrüasyon başlangıcından 12 gün sonra, en iyisi 10. gününde yapılmalıdır. Hakiki veya şüpheli hamileliklerde, menstrüasyonda, şiddetli genital enfeksiyon hallerinde histerosalpingografi yapılmamalıdır. Vasküler strüktürlerin yağlı emboli riskinden dolaylı kaçınmak gerekir. Hemorajik ve travmatize böIgede kullanılmamalıdır. Hamilelik esnasında kullanımı iyotun açığa çıkmasına ve fetüs tiroid fonksiyonuna interfera olmasına neden olabilir. Bu anomali geçici de olsa permanant hipotiroidi gibi beyne zarar verebilir. Bu nedenle mutlak gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır. Farmakokinetik incelemeler intramüsküler tatbikinde süte büyük miktarda iyot geçtiğini göstermektedir. Bu iyotun çoğunun sindirim sistem duvarından kan düzeyini geçmesi ve tiroid fonksiyonunu etkilemesi söz konusudur. Tatbiki mutlaka annenin bir süre emzirmeyi kesmesini ve çocuğun tiroid fonksiyonlarını sıkı bir şekilde gözlemlemeyi gerektirecektir.

 

Yan Etkileri:

Lenfografi: Tetkiki takib eden 24 saat içinde 38-39 C derece gibi düzeylerde ateş yükselmesi görülebilir. Radyolojik olarak gözlenebilen ve iyottan kaynaklanan geçiçi döküntü sıkça görülebilir, özellikle yüksek doz kullanıldığında klinik olarak bu gözlenmez. Nadiren pulmoner veya serebral emboli olabilir. Modüler sakatlıklar nadirdir. Histerosalpingografi: Sıklıkla bir gün süren ağrı pelvien ile birlikte 37-38 C derece düzeyinde bir ateş görüldüğü saptanmıştır. Granülom şeklinde doku reaksiyonu nadir görülür, ancak perforasyon riskini de gözönünde bulundurmalıdır. Sialografi: Tetkikden sonra bazen sinir şoku ile enflamatuvar bir durum oluşabilir. Bu 48 saatte geçer. Radyolojik tetkikten önce tiroid taraması yapılmış olmalıdır. Lenfografi, tiroidi birkaç aylığına iyot açısından doyurur.